Aktualności

(12.09.2019) INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

więcej...

Jednocześnie informujemy, że oddziały same decydują o podjętych działaniach dotyczących przyjmowania psów na wystawy z państw skandynawskich, po ewentualnym zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii.

 

 


(10.09.2019) INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEJ ZG ZKwP


(9.09.2019) MŁODY PREZENTER - PUNKTACJA

więcej...

W związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu konkursu „Młody Prezenter 2018/2019” do kwalifikacji Finału Konkursu punktacja będzie aktualizowana do wtorku 15 października 2019 r.

 


(20.08.2019) ODWOŁANIE MWP Poznań 2019

W związku ze stwierdzeniem przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wścieklizny oraz wydanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rozporządzeniem Nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie, Zarząd Oddziału w Poznaniu jest zmuszony odwołać Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych w dniach 9-10.11..2019 r

Rozporządzenie (PDF)

 


(19.08.2019) OSTRZEŻENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP


(2.08.2019) OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP


(23.07.2019) INFORMACJA PREZYDIUM ZG ZKwP


(15.07.2019) KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP


(04.07.2019) W dniu 31.05.2019r. w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce


(11.06.2019) WYNIKI RANKINGU


(21.03.2019)Pismo Głównego Inspektoratu Weterynarii


(25.02.2019)Stanowisko ZKwP w sprawie protestu przeciwko poselskim autopoprawkom do Ustawy o ochronie zwierząt

W związku z planowanym na wtorek 26.02.2019 r. protestem w Warszawie, skierowanym przeciwko poselskiej autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, Zarząd Główny informuje, że Związek Kynologiczny w Polsce nie współorganizował protestu, nie bierze w nim udziału i nie wyraża zgody na używanie sformułowań, sugerujących że protest ten odbędzie się w imieniu i interesie ZKwP. Stanowisko Związku w sprawie projektu nowelizacji wyrażone zostało w uchwale Zarządu Głównego z dnia 05.02.2018 r. ZKwP w pełni popiera deklarowany cel regulacji a jego przedstawiciele niejednokrotnie zwracali uwagę na konieczność zmiany obowiązującego prawa o ochronie zwierząt.
Merytoryczne uwagi ZKwP do proponowanych w projekcie rozwiązań przekazywane są oficjalnie, do wypowiadania się w imieniu Związku upoważnieni są: oficjalny przedstawiciel Związku w Sejmie mec. Jerzy Marcin Majewski, Rzecznik prasowy ZKwP Jarosław Bukowiecki oraz członkowie władz naczelnych statutowo umocowani do reprezentacji.
Związek Kynologiczny w Polsce stoi na stanowisku, że stosowanie emocjonalnych metod nacisku na ustawodawcę w żaden sposób nie przysłuży się sprawie ochrony zwierząt ani hodowli zwierząt rasowych. Jako stowarzyszenie od 80 lat prowadzące księgi rodowodowe psów rasowych, jedyna polska organizacja kynologiczna należąca do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, apeluje o konstruktywne podejście do projektu tej ważnej ustawy.

 

 


(19.11.2018) UCHWAŁA ZG ZKwP

 WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2019 ROK NIE ULEGŁA  ZMIANIE I WYNOSI 70 ZŁOTYCH. 


(9.11.2018) KOMUNIKAT ZG ZKwP


(9.11.2017) Komunikat Zarządu Głównego w sprawie dopuszczenia do hodowli wyżłów po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo Łowieckie


Zmiany w przepisach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych


STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO W SPRAWIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

WIĘCEJ.....

 Za zgodą autorek zamieszczamy tekst artykułu Ewy Niemiec i Marty Nowakowskiej, jaki ukazał się w 2017 roku w Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. (PDF) 


W DNIU 26.01.2016 r. SEJM UCHWALIŁ

 zmianę ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą wyłącznie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Kwestie budzące żywe zainteresowanie i zaniepokojenie członków Związku nie wchodziły w zakres uchwalonej nowelizacji. 


(24.11.2017) DYPLOM CHAMPIONA

Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.

Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.
UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat prosimy w treści maila dodać informację o wydruku wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r. 


(24.04.2017) KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

W związku z licznymi pytaniami Członków Związku, dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, informujemy, że Zarząd Główny ZKwP koncentruje się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd Główny ZKwP ma pełną świadomość niebezpieczeństw, jakie - wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy. 


(7.11.2017) GOŃCZY POLSKI


(24.04.2017) ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE NOSTRYFIKACJI


(4.04.2017) ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

więcej...

 

 


psy stopka

ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

Copyright © 2016. All Rights Reserved.