SZCZENIĘTA DO SPRZEDAŻY


JAK WYSZUKAĆ?

W systemie dostępne są informacje o aktualnie urodzonych szczeniętach w hodowlach zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce.
Korzystając z wyszukiwarki można wybrać tylko szukaną rasę, wówczas wyświetlone zostaną hodowle z całego kraju, a wybierając dodatkowo oddział ZKwP, można zawęzić wyszukiwanie do hodowli należących do danego oddziału.
Wybierając tylko oddział ZKwP, wyświetlone zostaną informacje o szczeniętach różnych ras, urodzonych w hodowlach należących do danego oddziału.

JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE?

Hodowcy zrzeszeni w Związku Kynologicznym w Polsce mogą zamieścić informację o urodzonych szczeniętach korzystając z systemu www.e-zkwp.pl, wybierając zakładkę "Szczenięta do sprzedaży".
Warunkiem umieszczenia informacji jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący oraz zatwierdzenie wpisu przez upoważnionego pracownika biura oddziału ZKwP. Po jego zatwierdzeniu, wpis będzie widoczny przez 3 miesiące od daty jego wprowadzenia lub do chwili usunięcia przez hodowcę, administratora systemu lub upoważnionego pracownika biura oddziału.