NASZ KWARTALNIK - PIES

KOLEGIUM REDAKCYJNE

  • Ewa Ostromęcka – Redaktor Naczelny
  • Elżbieta Augustyniak
  • Tomasz Borkowski
  • Aneta Chrystoph
  • Izabella Krasowska-Salamon
  • Gabriela Łakomik-Kaszuba
  • Anna Rogowska
  • Tomasz Sławik
  • Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

  • Grażyna Stefek – opracowanie graficzne

Kontakt e-mail