PRZYDOMKI HODOWLANE


Co to jest przydomek hodowlany?

Przydomek hodowlany to nazwa danej hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę.
Członek ZKwP, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.
Przydomek zgłasza się za pośrednictwem biura Oddziału na formularzu. Członek ZKwP występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.

Jak uzyskać przydomek hodowlany?

W tym celu należy wypełnić i złożyć w biurze Oddziału „Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Na wniosku znajduje się pięć pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji.
Na wniosku należy również zaznaczyć gdzie będzie pisany przydomek, przed czy po nazwie psa np.: MAFIA z Rudego Boru lub Rudego Boru MAFIA.
Ważna jest również pisownia. Przydomek piszemy małymi literami, każdy z członów zaczynając wielką literą, a imię psa piszemy wielkimi literami.
FCI nie uznaje polskich znaków, czyli litera ł będzie występować jako l, i tak samo z ć,ś,ż,ź itp. Tak samo jest w przypadku znaków interpunkcyjnych. W nazwie przydomka nie można umieścić słowa „FCI” lub „hodowla”.
Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKWP, a informacja ta trafia do oddziału.
Zarejestrowanie przydomka potwierdzane jest "Certyfikatem przydomka hodowlanego", który przesyłany jest elektronicznie na adres e-mail hodowcy.
Jeśli rozważają Państwo rozpoczęcie hodowli, należy w pierwszej kolejności zadbać o rejestrację przydomka. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP i FCI.

Przekazanie przydomka, zmiany w obrębie jego własności

Zarejestrowany przydomek jest chroniony. Może on zostać przekazany innemu hodowcy na pisemny wniosek właściciela lub w drodze dziedziczenia, po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Wszelkie formalności związane z nazwą przydomka załatwiane są w oddziale Związku.

PROCEDURY, TERMINY, OPŁATY

 • Zakres rejestracji
  rejestracja w ZKwP + FCI
 • Czas realizacji
  procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące
 • Biuro ZG ZKwP po weryfikacji propozycji przydomka przesyła otrzymany wniosek do FCI lub zwraca do oddziału, jeśli propozycje nazw są już zarejestrowane. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI.
 • Opłata
  180 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie wniosku w biurze Oddziału; dokonanie opłaty w oddziale. Oddział przesyła wniosek do biura ZG.
 • Zakres rejestracji
  rejestracja w FCI
 • Czas realizacji
  procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące
 • Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI.
 • Opłata
  100 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie wniosku w biurze Oddziału; dokonanie opłaty w oddziale. Oddział przesyła wniosek do biura ZG.
 • Zakres rejestracji
  rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski)
 • Czas realizacji
  procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące
 • Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI.
 • Opłata
  180 PLN
 • Procedura realizacji
  Właściciel przedstawia potwierdzenie rejestracji przydomka w FCI i potwierdzenie wyrejestrowania przydomka z poprzedniego kraju oraz dokonuje opłaty w oddziale. Oddział przesyła dokumentację do biura ZG.
 • Zakres rejestracji
  wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek)
 • Czas realizacji
  7 dni roboczych
 • Opłata
  180 PLN
 • Procedura realizacji
  Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela wraz z jego adresem; dokonanie opłaty w oddziale. Oddział przesyła dokumentację do biura ZG.
 • Informacje dodatkowe
  Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.
 • Procedura
  duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli)
 • Opłata
  100 PLN
 • Procedura
  zmiany w obrębie własności przydomka (dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, przekazanie)
 • Opłata
  180 PLN
 • Procedura
  aktualizacja danych, np. zmiana nazwiska, odresu, oddziału, rasy
 • Opłata
  30 PLN
 • Procedura
  anulowanie nazwy przydomka hodowlanego
 • Opłata
  180 PLN
 • Czas realizacji
  10 dni roboczych
 • Procedura realizacji
  Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Informacje dodatkowe
  Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.