CHAMPION POLSKI WETERANÓW


Zasady przyznawania tytułu CHAMPION POLSKI WETERANÓW

Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Tytuł „Champion Polski Weteranów” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami. Do championatu zaliczane są tytuły uzyskane na wystawach po 1.01.2015 r.

Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, wystawia dyplom i przesyła go w formie elektronicznej. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa Polski Weteranów w wersji elektronicznej (dyplom w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.
Na życzenie właściciela psa/suki Biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Zarząd Główny (uchwała obowiązuje od 20.01.2018 r.) ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 100,00 zł.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl