CHAMPION POLSKI SZCZENIĄT


Zasady przyznawania tytułu CHAMPION POLSKI SZCZENIĄT

Dyplom (TYLKO W WERSJI DRUKOWANEJ) wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Tytuł „Champion Polski Szczeniąt” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Najlepsze Młodsze Szczenię i/lub Najlepsze Szczenię, od 3 różnych sędziów na wystawach - w tym co najmniej jednego na wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej - bez określonego przedziału czasu.

Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie przyznawania tytułu Championa Polski Szczeniąt, aby w drodze wyjątku uznać tytuły uzyskane przed 1.01.2024 r. Niniejszy zapis odnosi się do szczeniąt, które uzyskały tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie/Najlepsze Szczenię w Rasie w roku 2023 (rozpoczęły starania o tytuł od 6.08.2023 r.), a w roku bieżącym ukończyły lub kończą uzyskanie wymaganej ilości tytułów do przyznania Championatu Polski Szczeniąt.

Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, wystawia dyplom i przesyła go pocztą w formie papierowej. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Opłata za wydanie dyplomu Championa Polski Szczeniąt wynosi 100 zł.
Opłatę należy dokonać online w systemie www.e-zkwp.pl
Wnioski nieopłacone, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl