Prezydium Zarządu Głównego ZKwP  w dniu  23. 04. 2019 r. podjęło następujące uchwały:


1.Powołano Panią Ewę Ostromęcką jako koordynatora prac technicznych związanych z wydaniem Księgi Jubileuszowej „100 lat kynologii w wolnej Polsce. Psy ras polskich”.
Aktualny zespół redakcyjny ds. księgi tworzą: Pani Ewa Ostromęcka, Pani Barbara Larska i Pan Marek Trębala.

2.Prezydium Zarządu Głównego przyjęło pisemne oświadczenie Pana Andrzeja Szutkiewicza o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego ZKwP.

3.Zatwierdzono zmiany terminów wystaw:
Krajowej Wystawy Psów V Grupy FCI w Chojnicach na 22.09.2019
Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Piasecznie na 26-27.10.2019

4.Zatwierdzono zmianę lokalizacji wystawy Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej w dniach 17-18.08.2019 r.: Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

5.Wyrażono zgodę na organizację konkurencji „Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy” na Krajowej Wystawie Psów Myśliwskich w Sopocie w dniu 11.08.2019.

6.Na wniosek Oddziału Kraków przywrócono Krajową Wystawę IX Grupy FCI w dniu 29.04.2019 r. oraz Krajową Wystawę II Grupy FCI w dniu 30.04.2019 r.(przy wystawie międzynarodowej), zamiast wystawy krajowej wszystkich ras.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  14. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Pana Romana Sobkowicza,
• na funkcję Skarbnika ZG Pana Marka Trębalę,
na funkcję Sekretarza ZG Panią Małgorzatę Juszczyk,
• na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Andrzeja Zamoyskiego.

2.Pan Zbigniew Łomiński, Leszek Siejkowski i Waldemar Federak złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego ZKwP.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 7. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.W głosowaniu tajnym wybrano:
na funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego ZKwP Panią Iwonę Magdziarską – Olesińską,
na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych Pana Rafała Firsta,
na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Grzegorza Werona.

2.Pani Anna Rogowska, Pan Tomasz Sławik i Pan Tadeusz Wirmański złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego na ręce Głównej Komisji Rewizyjnej.

3.Zatwierdzono wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego w Polsce.
4.Zatwierdzono wnioski Oddziału Opole i Oddziału Łódź o przyznanie Medali 80-Lecia Związku Kynologicznego w Polsce.
5.Powołano Pana Marka Trębalę i Panią Barbarę Larską jako osoby odpowiedzialne za ostateczne przygotowanie „Księgi Jubileuszowej ZKwP” do druku.

6.Zatwierdzono wystawy:
Klubową Wystawę Gończych (klub-komisja ZG) w dniu 12 października 2019 w Ostródzie.
Krajową wystawę w dniu 15.06.2019 w Płocku.
Klubową wystawę Briardów i Beauceronów w Katowicach w dniu 31.08.2019.
Krajową wystawę wszystkich ras w Krakowie w dniach 29-30 czerwca 2019 (równocześnie z wystawą międzynarodową), zamiast zatwierdzonych wystaw: krajowej grupy II FCI i krajowej grupy XI FCI.
Krajową wystawę II grupy w Koszalinie dniu 11.11.2019.
Specjalistyczną wystawę chow-chow w Koszalinie w dniu 11.11.2019.
Specjalistyczną wystawę Klubu Buldoga Angielskiego w Starej Miłosnej w dniu 14.09.2019.

7.Zatwierdzono zmiany terminów wystaw:
Krajowej wystawy w Piasecznie na 26-27.10.2019.
Krajowej wystawy krajowej 5 grupy w Minikowie (O. Chojnice) na 22.09.2019.
Międzynarodowej wystawy w Sopocie na dzień 8-9 sierpnia 2020.

8.Zatwierdzono wniosek, że rasy nieuznane mogą być przyjmowane wyłącznie na wystawy międzynarodowe oraz krajowe wszystkich ras.

9.Zatwierdzono tytuły przyznawane na wystawach specjalistycznych (wystawy Klubów Wybieralnych): Młodzieżowy Zwycięzca Wystawy Specjalistycznej,Zwycięzca Wystawy Specjalistycznej oraz Zwycięzca Weteran Wystawy Specjalistycznej.

10.Zatwierdzono wprowadzenie na wystawach specjalistycznych Klubu Psów do Towarzystwa oraz Klubu Pudla (oba z władzami wybieralnymi) prawa do oceniania psów rasy: Cavalier king charles spaniel, pudel, buldog francuski, mops, king charles spaniel w podziale na poszczególne umaszczenia oraz rasy grzywacz chiński z podziałem na owłosiony i nagi.

11.Zatwierdzono nowy Regulamin Pucharu Polski w Coursingu

12.Zatwierdzono nowy Regulaminu Egzaminów Psów Ratowniczych IRO/FCI.

13.Przyjęto rezygnację Pani Vivy Marii Soleckyj Szpunar z funkcji sekretarza Komisji Młodego Prezentera.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązano Klub Nowofundlanda i Landseera z władzami wybieralnymi.

2.Przyjęto rezygnację Pani Joanny Szczepańskiej - Korpetty z funkcji Przewodniczącej Klubu Airedale Teriera i Welsh Teriera - Komisji Zarządu Głównego ZKwP.

3.Zatwierdzono wniosek o wcielenie Klubu Airedale Terriera i Welsh Teriera do Klubu Teriera - Komisji Zarządu Głównego ZKwP.

4.Odwołano Panią Beatę Kujawską z funkcji Skarbnika Zarządu Głównego.

5.Z funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego rezygnację złożył Pan Andrzej Kaźmierski, z funkcji Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych rezygnację złożył Pan Maciej Szydłowski,
z funkcji Wiceprzewodniczącej ds. Hodowlanych rezygnację złożyła Pani Dorota Witkowska, z funkcji Sekretarza rezygnację złożył Pan Adam Stasiak, z funkcji członka Prezydium Zarządu Głównego rezygnację złożył Pan Grzegorz Weron.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5. 01. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.Zmienił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów w Warszawie na dzień 31 maja 2019 r. (piątek).

2. Zatwierdził nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. Tym samym unieważniony zostaje Regulamin uchwalony 01.04.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami (PDF Regulamin ,PDF - załącznik10, PDF - zalącznik 10a, PDF- załącznik 11i 11a,PDF - załącznik12).

3. Na wniosek Klubu Szpiców Komisji ZG ZKwP – zmienił system oceniania psów rasy chow-chow na wystawach na zgodny z nomenklaturą FCI, oznacza to, że od stycznia 2019 roku wszystkie kolory oceniane są razem.

4. Dopuścił nostryfikację rodowodów stanowiących współwłasność z członkiem zagranicznej organizacji kynologicznej (członka lub partnera FCI) na następujących zasadach: do rodowodu należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli, ze wskazaniem głównego właściciela i dysponenta, którym może być tylko osoba będąca członkiem ZKwP; do wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej wymagany jest adres członka ZKwP (głównego właściciela).

5. Ujednolicił oznaczenia rodowodów i zasady wpisywania psów do Polskiej Księgi Rodowodowej (PDF).

6. Ustalił listę ras, które mogą być zgłaszane i oceniane na wystawach ras myśliwskich (PDF).

7. Zdecydował, że w roku 2019 nominacja na wystawę Cruft's 2020 przyznawana będzie na wystawach międzynarodowych: 30-31.03. w Warszawie , 28-29.09 we Wrocławiu oraz 09.11. w Poznaniu.

8. Zdecydował, że gala finałowa Rankingu Wystawowego za rok 2018 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. (piątek) w Łodzi.

9. Zdecydował o zorganizowaniu Mistrzostw Świata w Mondioringu 2019 w dniach 1-6.10.2019 r. w Nędzy koło  Raciborza.

10. Zatwierdził wniosek Klubu Charta o organizację w Polsce Światowej Wystawy Chartów w roku 2023.

11. Zdecydował o rozpoczęciu oficjalnych starań o przyznanie przez FCI prawa do organizacji w Polsce Wystawy Światowej.

12. Na wniosek GKSP zatwierdził zaktualizowane regulaminy zawodów Agility oraz Obiedence.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązał Klub Posokowca z władzami wybieralnymi.

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej anulował dodatkowe wymogi hodowlane dla psów z grupy VII FCI (wyżły)- w zakresie wymaganych dyplomów z prób lub konkursów polowych. Od dnia 29.09.2018 r. psy i suki z grupy VII FCI,kwalifikowane do hodowli muszą być jedynie poddane badaniu w kierunku dysplazji biodrowej.

3. Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4. Zatwierdził organizację dodatkowych wystaw w roku 2019:
12.01. Toruń - krajowa 10 grupy
23-24.03. Piaseczno - krajowa
05.05. Poznań - krajowa bearded collie, border collie oraz owczarków australijskich
19.05. Rzeszów - klubowa posokowców i gończych alpejskich krótkonożnych
01.06 Słupsk - krajowa ras myśliwskich
01.06 Będzin - krajowa rottweilerów
01.06 Zakroczym - specjalistyczna terierów typu bull
02.06 Słupsk - krajowa
02.06 Będzin - klubowa rottweilerów
16.06. Gorzów Wlkp. - krajowa
16.06. Włocławek - krajowa
11.08. Sopot - krajowa ras myśliwskich
17.08. Białystok - krajowa ras myśliwskich
18.08. Białystok - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 9 grupy
08.09 Inowrocław - krajowa
14.09 Częstochowa - klubowa chartów polskich
14.09 Zakroczym - krajowa terierów typu bull "Bulliada" (org. Klub Terierów typu Bull)
21.09 Łódź - krajowa ras myśliwskich
19-20.10 Piaseczno - krajowa

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następującą uchwałę:

Zarząd Główny w dniu 28.09.2018 r. podjął uchwałę precyzującą pojęcie "steward ringowy" ustalając, że sędziom krajowym zalicza się jako sędziowanie pracę na ringu podczas EDS w charakterze: 

kierownika/gospodarza ringu, tłumacza i sekretarza ringowego.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 7- 8.07.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1.Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na rok 2019.

2.Ustalił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów na weekend 4-5 maja 2019 r.

3.Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4.Zatwierdził organizację wystaw międzynarodowych w roku 2021:
22-24.01 Lubin (O. Legnica)
13-14.02 Sosnowiec (O. Katowice)
28.02 Leszno
27-28.03 Drzonków (O. Zielona Góra)
10-11.04 Nadarzyn-Wolica (O. Warszawa)
24-25.04 Opole
1-2.05 Łódź
15-16.05 Kamionka (O. Rzeszów)
29-30.05 Leszno
12-13.06 Bytom
19-20.06 Kraków
26-27.06 Szczecin
2-4.07 Bielsko-Biała
24-25.07 Konopiska
7-8.08 Kościelisko-Kiry (O. Zakopane)
14-15.08 Sopot
21-22.08 Białystok
28-29.08 Rybnik
11-12.09 Przemyśl
25-26.09 Wrocław
13.11 Poznań
14.11 Poznań
11-12.12 Lublin

5.Zatwierdził organizację wystawy międzynarodowej w Bydgoszczy w 2021 roku oraz wystawy międzynarodowej
w Kielcach w 2021 roku, pod warunkiem zmiany zgłoszonych terminów.
6.Zatwierdził wniosek Oddziału w Bydgoszczy o organizację wystawy międzynarodowej w 2020 roku
w terminie 15-16.02.2020.
7.Zatwierdził wnioski o zmianę terminów wystawy międzynarodowej w Nadarzynie na 30-31.03.2019 r.
oraz na 28-29.03.2020 r.
8.Zatwierdził wniosek o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Sopocie na 10.08.2019 r.
(sobota, wystawa jednodniowa).
9.Zatwierdził wniosek Oddziału w Sopocie o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w 2020 roku
na 18-19.07.2020 r.
10.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
11.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak 80-Lecia Związku Kynologicznego w Polsce
oraz pamiątkowych medali z okazji 80 Lecia ZKwP.
12.Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, precyzujący zasady przyznawania odznak i medali z okazji 80-Lecia ZKwP -odznaka lub medal może być przyznana wyłącznie osobie żyjącej, przy czym medale mogą być przyznawane również osobom fizycznym.
13.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził zmiany w regulaminie przyznawania licencji uprawniającej do certyfikatu użytkowości dla psów ras alaskan malamute, pies grenlandzki, samoyed i siberian husky.

Kangal/Kangal Coban Kopegi/FCI nr 331 Kangal Shepherd Dog

 Informujemy, że decyzją FCI na wniosek KIF (Köpek Irklari ve Kinoloji Federasyonu) z dnia 25.06.2018 psy rasy występującej dotychczas pod nazwą Anatolian Shepherd Dog (FCI 331) oraz rasy nieuznanej Kangal Shepherd Dog otrzymały, jako rasa ostatecznie uznana, wspólny wzorzec i wspólną nazwę: 

Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği (FCI nr 331) / Kangal Shepherd Dog
W związku z tym informujemy, że dokumenty psów w/w ras sprowadzonych do Polski będą nostryfikowane i wpisane do PKR pod nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Szczenięta pochodzące ze skojarzeń między przedstawicielami jednej lub obu z tych dotąd odrębnych ras będą uważane za przedstawicieli tej samej rasy i otrzymają dokumenty pochodzenia /metryki i rodowody/ z nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Od chwili ogłoszenia niniejszej decyzji we wszystkich dokumentach dla przedstawicieli dotychczasowych dwóch ras Anatolian oraz Kangal będzie używana wyłącznie wspólna nazwa: Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Jednocześnie informujemy, że skutkiem tych zmian, dostosowując się do decyzji FCI Plenum ZkwP na zebraniu w dniu 07.07.2018 zdecydowało o zamknięciu Księgi Wstępnej dla rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Obecnie dokumenty pochodzenia /rodowody/ wszystkich importowanych do Polski psów rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog będą nostryfikowane i wpisywane do PKR, dokumenty pochodzenia wystawiane dla psów tej rasy przez ZKwP będą wyciągami z PKR /rodowodami/.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.04.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1. Przyjął rezygnację pani Anety Dopierały z funkcji rzecznika prasowego Związku oraz Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.

2. Powołał pana Jarosława Bukowieckiego na rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.
3. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
4. Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, aby ustalić minimalne warunki przyznania Odznaki Honorowej 80-Lecia Związku Kynologicznego: 25 lat udokumentowanego stażu członkowskiego oraz odznaczenie co najmniej brązową Odznaką Honorową ZKwP.
5. Wprowadził zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, obowiązujące od dnia 06.07.2018 r.
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt b – "ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w §10 pkt 2"
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt c – zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 1 ppkt c - zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 2 – skreślony w całości.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zdecydował o otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy (nieuznanej) Toy Foksterier.
7. Powołał pana Artura Wróbla na delegata Związku do Komisji ds. Chartów FCI.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów wprowadził opłaty na rzecz Zarządu Głównego od każdego psa startującego w Wyścigach Chartów oraz zawodach Dummy. W obu przypadkach opłata wynosi (od dnia 06.07.2018 r.) 15 zł i obowiązywać będzie od 06.07.2018 r.
9. Zdecydował o przygotowaniu projektu i wprowadzeniu ozdobnego certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego.
10. Zatwierdził wniosek Oddziału w Legnicy o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Lubinie w roku 2019 na trzydniową: 18-19- 20.01.2019 r.
11. Zatwierdził wniosek Oddziału w Częstochowie o organizację Krajowej Wystawy Psów Ras Japońskich w dniu 02.09.2018 r.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5.02.2018 r. podjął następujące uchwały:
 1. Odwołał pana Tomasza Sławika z funkcji skarbnika Zarządu Głównego oraz powierzył obowiązki skarbnika pani Beacie Kujawskiej.
 2. Ustalił zasadę, że krajowemu sędziemu wystawowemu, który na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych 2018 pełnił będzie rolę stewarda ringowego, praca na ringu zaliczona zostanie jak sędziowanie w ramach własnej specjalności, zgodnie z § 31 Regulaminu Sędziów i Asystentów. Przyjęto, że jeden dzień pracy w ringu równy jest jednemu sędziowaniu. Zasada ta nie dotyczy sędziów międzynarodowych po rozszerzeniu na kolejną specjalność oraz pracy w roli sekretarza ringowego i tłumacza.
 3. Zatwierdził treść opinii Zarządu Głównego ZKwP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt <link>
 4. W związku z rezygnacją p. Stanisława Podlaskiego powołał pana Andrzeja Szutkiewicza na przewodniczącego Klubu Rottweilerów - komisji ZG.
 5. Odwołał panią Agatę Semik z Komitetu Organizacyjnego Euro 2018 i powołał na jej miejsce pana Marcina Luciaka.


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Zdecydował o zleceniu projektu, zamówieniu i wykonaniu odznak honorowych z okazji 80-lecia ZKwP oraz pamiątkowego medalu. Odznaki honorowe przyznawane będą na wniosek zarządów oddziałów (kierowany do Kapituły Odznaczeń) członkom Związku z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim. Medal pamiątkowy przyznawany będzie przez ZG osobom i instytucjom, nie będącym członkami ZKwP, za szczególne zasługi dla Związku.
2. Ustalił zasadę, że kwalifikacje na wystawę Crufts przyznawane będą na:
 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Poznaniu,
drugiej wystawie międzynarodowej w Polsce, na ustalanej co roku (rotacyjnie).
3. Zatwierdził objęcie patronatem przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce projektu społecznego "Pies na służbie", realizowanego w 2018 roku przez Royal Canin Polska.
4. Przyjął uchwałę, że biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania championatu w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF). Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej dyplomu (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wysokości 60,00 zł. Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.
5. Powołał Klub Buldoga Angielskiego (z władzami wybieralnymi).
6. Powołał Klub Mopsa (z władzami wybieralnymi).
7. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów powołał Podkomisję ds. Dummy.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził regulaminy: Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Agility, Pucharu Polski Agility.
9. Wprowadził zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. Zmiany wchodzą w życie od 01.02.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegWystaw_20180106tj.pdf
10. Wprowadził zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegSedziow_i_Asystentow_20180106tj.pdf
11. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego . Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyKomisjiZG_20180106tj.pdf
12. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy (z władzami wybieralnymi).. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyWybieralnego_20180106tj.pdf
13. Powołał p. Marcina Luciaka na wiceprzewodniczącego Klubu Molosów - komisji 14ZG.
14. Powołał prezydium Klubu Doga Niemieckiego w składzie:
przewodnicząca Małgorzata Sowińska
wiceprzewodnicząca Mirosława Kostek
wiceprzewodniczący Paweł Kucharczyk
sekretarz Anna Pyziak


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 19.11.2017 r. podjął następujące uchwały:

 

 1. Zgodnie z nowelizacją Statutu (§ 27 ust. 2 ) powołał w głosowaniu tajnym pana Grzegorza Werona na członka Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie odznak honorowych Związku.
 3. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2018 pozostaje bez zmian - 70 zł. Zmianie nie ulega również wysokość pozostałych opłat, ustalanych przez Zarząd Główny.
 4. Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15 (dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku 2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz oddziału Związku organizującego przegląd.
 5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o  dopuszczenie psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych pod patronatem GKSP; dotyczy psów urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r. oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.
 6. Zatwierdził wniosek Klubu Doga Niemieckiego o organizację w Polsce: Środkowoeuropejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w 2019 roku oraz Europejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w roku 2020.
 7. Zatwierdził termin Wystawy Championów w 2020 roku - 23.02.2020; organizuje oddział w Lesznie.
 8. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                18-19/01              Lubin (organizuje Oddział w Legnicy)

                8-9/02                   Katowice

                4-5/04                  Warszawa

                18-19/04              Drzonków (organizuje Oddział w Zielonej Górze)

                2-3/05                   Opole

                16-17/05              Łódź

                23-24/05              Kamionka (organizuje Oddział w Rzeszowie)

                30-31/05              Leszno

                20-21/06              Kraków

                27-28/06              Szczecin

                25-26/07              Konopiska (organizuje Oddział w Częstochowie)

                1-2/08                  Kościelisko-Kiry (organizuje Oddział w Zakopanem)

                8-9/08                   Sopot

                22-23/08              Białystok

                26-27/09              Wrocław

                7/11                      Poznań

                8/11                      Poznań

                21-22/11              Kielce

                12-13/12              Lublin

 1. Wstępnie zatwierdził prawo do organizacji następujących wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                13-14/06              Bytom

                3-4-5/07              Wisła (organizuje Oddział w Bielsku-Białej)

                29-30/08              Rybnik-Kamień (organizuje Oddział w Rybniku)

                5-6/09                  Kołobrzeg (organizuje Oddział w Koszalinie)

                12-13/09              Przemyśl

 1. Powołał prezydium Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji  Zarządu Głównego ZKwP w składzie:

                Przewodniczący                                                                   Grzegorz Galus

                Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych           Katarzyna Salamon

                Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych                Jacek Pazdan

                Sekretarz                                                                                 Mirosław Tchorz

  

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. podjął następujące uchwały:::

1. Powołał Komisję Młodego Prezentera w składzie: przewodnicząca Dorota Witkowska , wiceprzewodnicząca Ina Małecka , sekretarz Viva Maria Soleckyj  Szpunar, członkowie Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur-Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska.

2.  Wprowadził zasadę, że psom, które w trakcie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2018 otrzymają tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Weteran Zwycięzca Europy przyznany zostanie tytuł odpowiednio Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów.                                                                                                                   Zasada dotyczyć będzie zarówno psów zagranicznych jak i z Polski.                                                                                  

3. Powołał podkomisje dyscyplin w ramach Głównej Komisji Szkolenia Psów:
        Podkomisja ds. pracy psów użytkowych (BH, FH, IPO, mondioring)
        Podkomisja ds. Obiedience
        Podkomisja ds. pracy psów pasterskich
        Podkomisja ds. wyścigów chartów
        Podkomisja ds. wyścigów psów zaprzęgowych
        Podkomisja ds. Agility
        Podkomisja ds. psów ratowniczych
        Podkomisja ds. pracy psów myśliwskich
        Podkomisja ds. pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT, PTT)

4. Wprowadził do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych procedurę kwalifikacji do hodowli psów/suk z wadami nabytymi, uniemożliwiającymi uzyskanie ocen z wystaw psów rasowych [Załącznik nr 15 do Regulaminu (PDF)]. Zmiana wchodzi w życie 01.01.2018 r.

5. Zawiesił w czynnościach członka Zarządu Oddziału w Warszawie panią Elżbietę Augustyniak.

 

psy stopka


Copyright © 2016. All Rights Reserved.