FORMULARZE

 

 Wniosek >  o przekształcenie rezerwowego wniosku CACIB (RCACIB) w CACIB: prosimy o przesyłanie na adres: rcacib@zkwp.pl

Formularze wyłącznie dla WŁAŚCICIELI..Formularz po wypełnieniu należy przesłać  pod adres: champion@fci.be

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.) dla ras niepodlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI.

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO (C.I.E.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularze wyłącznie dla KRAJOWYCH ORGANIZACJI KYNOLOGICZNYCH: prosimy o kontakt z Krajową Organizacją Kynologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania.
Formularze poniżej po wypełnieniu proszę przesłać na  adres: interchampionaty@zkwp.pl  Po  weryfikacji dokument zostanie niezwłocznie przesłany do FCI.

Wniosek >o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 1, 2 oraz 3, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 3 i 4, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 6 i 8, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla wyżłów brytyjskich z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „testy myśliwskie”/C.I.T. (ec) dlawyżłów kontynentalnych z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „field trial”/C.I.T. (ft) dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o łączony tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I PRACY (C.I.B.T.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGOWEGO

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I UŻYTKOWOŚCI (C.I.B.P.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA AGILITY (C.I.A.G.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA POSŁUSZEŃSTWA (C.I.O.B.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA ZAWODÓW PASTERSKICH (C.I.T.R.)

 
     

ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

Copyright © 2016. All Rights Reserved.