ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU

Prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa FCI mają psy:


1. należące doras ostatecznie uznanych przez FCI, zgodnie z nomenklaturą ras FCI.

2. zarejestrowane w księgach hodowlanych uznanych przez FCI (rejestracja w księdze wstępnej nie jest brana pod uwagę).

3.czystej rasy. Psa uznaje się za czystorasowego, gdy posiada on kompletny,minimum trzypokoleniowy rodowód (14 przodków), a jego przodkowie zarejestrowani są w uznanych przez FCI księgach hodowlanych lub księgach wstępnych (Zgromadzenie Generalne FCI, Mediolan, czerwiec 2015)
z podaniem ich nazwy, skrótów nazw uznanej przez FCI księgi rodowodowej/księgi wstępnejoraz numerów rejestracyjnych.

Ponadto pies musi spełnić warunki niezbędne do przyznania stosownych wniosków (CACIB, CACIT, CACIRT, CACIL, CACIAG, CACIOB), określone w odrębnych międzynarodowych regulaminach FCI oraz inne wymagania wymienione niniejszym regulaminie.