DOTYCZY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22.02.2020 r .

więcej ...(1PDF)  ( 2PDF)

 

 

 

 

więcej...

 

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że w Finale Konkursu „Młodego Prezentera” zwyciężyła Monika Kalisiewicz. Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów kynologicznych.

 

 

 

 

więcej...

 

 

 

 

więcej...

 

 

 

 

Na skutek licznych skarg uczestników Rankingu Wystawowego za rok 2018, Zarząd Główny ZKwP podjął czynności zmierzające do sprawdzenia rzetelności przeprowadzenia ww. Rankingu.

 

 

 

więcej...

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu Głównego ZKwP z dnia 1 października br. wysokość składki członkowskiej na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 złotych.

 

 

 

więcej...

 

 

więcej...

Jednocześnie informujemy, że oddziały same decydują o podjętych działaniach dotyczących przyjmowania psów na wystawy z państw skandynawskich, po ewentualnym zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii.

 

 

więcej...

 

 

 

 Więcej...

 

Więcej...

 

 

Więcej...

 

W związku z planowanym na wtorek 26.02.2019 r. protestem w Warszawie, skierowanym przeciwko poselskiej autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, Zarząd Główny informuje, że Związek Kynologiczny w Polsce nie współorganizował protestu, nie bierze w nim udziału i nie wyraża zgody na używanie sformułowań, sugerujących że protest ten odbędzie się w imieniu i interesie ZKwP. Stanowisko Związku w sprawie projektu nowelizacji wyrażone zostało w uchwale Zarządu Głównego z dnia 05.02.2018 r. ZKwP w pełni popiera deklarowany cel regulacji a jego przedstawiciele niejednokrotnie zwracali uwagę na konieczność zmiany obowiązującego prawa o ochronie zwierząt.
Merytoryczne uwagi ZKwP do proponowanych w projekcie rozwiązań przekazywane są oficjalnie, do wypowiadania się w imieniu Związku upoważnieni są: oficjalny przedstawiciel Związku w Sejmie mec. Jerzy Marcin Majewski, Rzecznik prasowy ZKwP Jarosław Bukowiecki oraz członkowie władz naczelnych statutowo umocowani do reprezentacji.
Związek Kynologiczny w Polsce stoi na stanowisku, że stosowanie emocjonalnych metod nacisku na ustawodawcę w żaden sposób nie przysłuży się sprawie ochrony zwierząt ani hodowli zwierząt rasowych. Jako stowarzyszenie od 80 lat prowadzące księgi rodowodowe psów rasowych, jedyna polska organizacja kynologiczna należąca do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, apeluje o konstruktywne podejście do projektu tej ważnej ustawy.

 

 

W związku z licznymi pytaniami Członków Związku, dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, informujemy, że Zarząd Główny ZKwP koncentruje się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd Główny ZKwP ma pełną świadomość niebezpieczeństw, jakie - wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy. 

Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.

Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.
UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat prosimy w treści maila dodać informację o wydruku wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r. 

 zmianę ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą wyłącznie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Kwestie budzące żywe zainteresowanie i zaniepokojenie członków Związku nie wchodziły w zakres uchwalonej nowelizacji. 

WIĘCEJ.....

 Za zgodą autorek zamieszczamy tekst artykułu Ewy Niemiec i Marty Nowakowskiej, jaki ukazał się w 2017 roku w Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. (PDF) 

WIĘCEJ... 

WIĘCEJ...