WZAJEMNE UZNAWANIE CHAMPIONATÓW


Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów

(Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Ukraina)

MOŁDAWIA
Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartym porozumieniu o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Mołdawia (Uniunea Chinologica din Moldova – UchM) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 12.11.2023 r.
Na mocy tej umowy, pies/suka posiadający tytuł "Champion Mołdawii" otrzymuje tytuł "Champion Polski" po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast pies/suka posiadający tytuł "Champion Polski" otrzymuje tytuł "Champion Mołdawii" po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Mołdawii.

BIAŁORUŚ, LITWA, ŁOTWA, UKRAINA
Ponadto od 2011 roku obowiązują umowy podpisane pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce, a Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union), Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija), Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija) oraz Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union).

ESTONIA
Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartym porozumieniu o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r.
Na mocy tej umowy, pies/suka posiadający tytuł "Champion Estonii" otrzymuje tytuł "Champion Polski" po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast pies/suka posiadający tytuł "Champion Polski" otrzymuje tytuł "Champion Estonii" po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.

Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach, posiadające tytuł krajowego championa wystawowego jednej ze stron, uzyskują tytuł drugiej strony, po uzyskaniu jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy na wystawie międzynarodowej.

Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego:
właściciel psa/suki zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) o zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy lub Polski, przekazując potwierdzenie uzyskania wniosku na championa przyznanego na wystawie, kopię rodowodu i championatu swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej opłaty za wystawienie dyplomu.
Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła go na adres pocztowy właściciela psa/suki.