CHAMPION POLSKI MŁODZIEŻY


Zasady przyznawania tytułu CHAMPION POLSKI MŁODZIEŻY

Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Tytuł „Champion Polski Młodzieży” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach - w tym co najmniej jednego na wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej - bez określonego przedziału czasu.

Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, wystawia dyplom i przesyła go w formie elektronicznej. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa Polski Młodzieży w wersji elektronicznej (dyplom w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.
Na życzenie właściciela psa/suki Biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Zarząd Główny (uchwała obowiązuje od 20.01.2018 r.) ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 100,00 zł.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl