CHAMPION POLSKI


Zasady przyznawania tytułu CHAMPION POLSKI

Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Na każdej z wystaw w kraju, sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC).
Certyfikat może otrzymać pies/suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.
Trzy wnioski CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu/suce tytułu CHAMPIONA POLSKI, pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. 1.01 do 1.07). Fakt przyznania CWC sędzia potwierdza w karcie oceny oddzielną parafą.


Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, wystawia dyplom i przesyła go w formie elektronicznej. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa Polski w wersji elektronicznej (dyplom w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.
Na życzenie właściciela psa/suki Biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Zarząd Główny (uchwała obowiązuje od 20.01.2018 r.) ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 100,00 zł.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl