Informacje Zarządu Głównego

img

Uchwały ZG ZKwP 13.04.2024

2024-04-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2024 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE:

1.Na wniosek Klubu Owczarka Niemieckiego dla psów/suk zrzeszonych w klubie wprowadzono dodatkowy nieobowiązkowy test socjalny.

2.Trwają prace nad ostateczną wersją Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

3.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono zmiany w załączniku 10 i 10 A do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH:

1.Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej dla asystentów w Szczecinie, Legnicy oraz w Zgierzu.

2.Zatwierdzono wyniki egzaminu uzupełniającego dla asystentów w Bydgoszczy.

3.Podjęto uchwałę o ustaleniu składu komisji egzaminacyjnej na egzaminy praktyczne w zakresie oceniania psów towarzyszących i BH, które odbędą się podczas imprez kynologicznych organizowanych do końca roku 2024.

4.Podjęto uchwałę o ustaleniu składu komisji egzaminacyjnej na egzaminy praktyczne w zakresie oceniania pracy psów myśliwskich, które odbędą się podczas imprez kynologicznych organizowanych do końca roku 2024.

SPRAWY WYSTAW:

1.Wyrażono zgodę na przyznanie tytułu Zwycięzca Zagłębia podczas krajowej wystawy psów rasowych w Będzinie w dniu 19.05.2024r.

2.Wyrażono zgodę na organizację wystaw „FED CUP 2025” w Polsce przez Klubu Nowofundlanda i Landseera – Komisję ZG.

3.Wyrażono zgodę na przyznanie tytułu „Polski Klubowy Zwycięzca 2024” na Europejskiej Klubowej Wystawie Nowofundlandów FED CUP 2024 w Hradec Nad Moravici w terminie 24-25.05.2024r.

4.Podjęto uchwałę, aby na wszystkich wystawach rasy polskie były wystawiane w tym samym dniu.

5.Podjęto uchwałę dotyczącą pokazywania psów/suk ras nieuznanych na wystawach w jednej dodatkowej grupie, w klasie młodszych szczeniąt oraz szczeniąt. Nie mogą być pokazywane w obowiązkowych konkurencjach finałowych.:   Najpiękniejszy Junior Wystawy , Zwycięzca Grupy,  Najpiękniejszy Pies Wystawy.

6.Przyznano 2 dodatkowe nominacje CRUFTS na 2025 rok na wystawach międzynarodowych w Krakowie i w Koszalinie.

7.Przyznano nominację na CRUFTS na 2026 rok na wystawach organizowanych w 2025r: wystawy międzynarodowe w Zielonej Górze, w Bydgoszczy, w Warszawie i we Wrocławiu.

8.Podjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Zwycięzca Polski 2025 na wystawie międzynarodowej  w Rybniku.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW:

1.Na wniosek  Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono aneksy do regulaminu zawodów Dummy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.Podjęto uchwałę o odwołaniu Zarządu Tymczasowego Oddziału Łódź. Jednocześnie powołano nowy skład osobowy Zarządu Tymczasowego w Oddziale.

2.Zarząd Główny unieważnił Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Krosno. Jednocześnie powołano  Zarząd Tymczasowy w Oddziale  i zobligowano do zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Krosno w terminie do 13 czerwca 2024 r.

3.Podjęto uchwałę dotyczącą możliwości członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce dla obywateli Białorusi mieszkających w Polsce, pod warunkiem rezygnacji z członkostwa w BCU.

4.Zarząd Główny powołał Kol. Anetę Dopierałę na Przewodniczącą Komisji Młodego Prezentera.

5.Podjęto uchwałę o obowiązku używania logo ZKwP dla zawodników reprezentujących Stowarzyszenie  na wszystkich imprezach międzynarodowych w kraju i zagranicą.

 


img

Ranking wystawowy 2023 - wyniki

2024-02-16

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za udział w Rankingu Wystawowym za rok 2023. Cieszy nas wzrastający z roku na rok udział wystawców oraz rekordowa tym razem liczba zgłoszonych psów - 1415 !

Zwyciężczynią rankingu, a tym samym suczką, która otrzymała tytuł POLISH TOP DOG 2023 jest LUCKY BEAST IN TROUBLE FROM Fitbull rasy Bulterier miniaturowy. Jej właścicielką jest Pani Agata Fitali. 

V-ce zwycięzcą rankingu, jest pies rasy Boston Terrier - COSMIC WONDER Nadula, którego właścicielką jest Pani Patrycja Główczewska. Pies ten otrzymał tytuł V-ce POLISH TOP DOG 2023. 

Pełne wyniki, wraz z punktacją, dostępne są na stronie głównej rankingu w zakładce WYNIKI, a dodatkowo dla każdego psa/suki oczekuje do pobrania dyplom w wersji elektronicznej w zakładce Moje dyplomy (na koncie użytkownika, po zalogowaniu na swoje konto).

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji rankingu i już teraz zapraszamy na kolejne edycje. Gratulujemy zwycięzcom!

W imieniu Zarządu Głównego ZKwP
Leszek Salamon - Przewodniczący Zarządu Głównego


img

UCHWAŁY ZG - 1 i 6.02.2024

2024-02-14

Uprzejmie informujemy,że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniach w dniu 1 lutego 2024 r. oraz 6 lutego 2024 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

1.Zmianie ulegają opłaty za przegląd hodowlany, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. Aktualny cennik dostępny w Oddziałach

SPRAWY WYSTAW

1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2024 rok i zaktualizowano kalendarz wystaw.

2.Podjęto decyzję, żeby od 1 marca 2024 r. na wszystkich wystawach podczas konkurencji finałowych szczenięta i młodsze szczenięta występowały wg grup ras FCI tak jak w klasie młodzieży (junior).

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Zatwierdzono nowe wzory dyplomów Championatów.

2.Wprowadzono zmianę do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Tytuł Młodzieżowy Champion Polski został zmieniony na tytuł Champion Polski Młodzieży.

3.Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie przyznawania tytułu Championa Polski Szczeniąt, aby w drodze wyjątku uznać tytuły uzyskane przed 1.01.2024 r. Niniejszy zapis odnosi się do szczeniąt, które uzyskały tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie/Najlepsze Szczenię w Rasie w roku 2023 (rozpoczęły starania o tytuł od 6.08.2023 r.), a w roku bieżącym ukończyły lub ukończą uzyskanie wymaganej ilości tytułów do przyznania Championatu Polski Szczeniąt - minimum jeden tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię/Najlepsze Szczenię musi być uzyskany w roku 2024 !

4.Do Komisji Kynologii Łowieckiej wybrany został kol. Sławomir Kurowski, a do Prezydium Komisji Prof. Maciej Kaliski.

5.Podjęto uchwałę o unieważnieniu Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7.11.2023 r. Powołany Zarząd Tymczasowy jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Wyborczego do dnia 31.03.2024 r.

6.Podjęto uchwałę, że logo Związku Kynologicznego w Polsce nie może być wykorzystywane przez grupy, fora i osoby indywidualne (nie dotyczy członków ZKwP przy promocji swoich psów i hodowli) w mediach społecznościowych bez zgody Zarządu Głównego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6.02.2024 r.


img

UCHWAŁY ZG - 20.01.2024

2024-01-30

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2024 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

1.Na wniosek Klubu Jamnika – Komisji ZG na funkcję Sekretarza Klubu powołano Panią Rozalię Dembowską.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1.Nadano godność sędziego międzynarodowego.
2.Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Zgierz i Legnica.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

1.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono znowelizowany Krajowy Regulamin Chartów, Regulamin Zawodów Psich Zaprzęgów, Regulamin Organizacji Egzaminów i Zawodów Obedience.

2.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów na funkcję delegata Komisji Chartów FCI powołano Panią Beatę Wężowską z powodu rezygnacji z tej funkcji dotychczasowego delegata Pani Karoliny Szafrańskiej - Bąk.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Rozpatrzono wniosek grupy inicjatywnej o powołanie nowego oddziału w Kościanie. Zarząd Główny po przeanalizowaniu wniosku nie przychylił się do powstania oddziału.

2.Na wniosek Kapituły Odznaczeń zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe.

3.Zobowiązano wszystkie Oddziały do przesłania aktualnej listy członków oddziału na dzień 31 grudnia 2023 roku w terminie do 14 lutego 2024 roku.  Instrukcja do oddziałów przesłana zostanie przez biuro Zarządu Głównego.

SPRAWY WYSTAW

1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2024 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.


img

UCHWAŁY ZG - 16.12.2023

2023-12-28

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Uchwała o obowiązku prześwietlania stawów łokciowych psów/suk rasy owczarek niemiecki celem uzyskania uprawnień hodowlanych obowiązującego od 01.03.2024 r.
2. Na wniosek GKH wprowadza się dla rasy Polski Owczarek Nizinny, psów/suk, wynik C dysplazji stawów biodrowych (kojarzenie tylko z wynikiem A) od 01.01.2024 r.
3. Na wniosek GKH w celu wyeliminowania błędów przy wprowadzaniu kodów kreskowych do programu informatycznego zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do:
- zakupu czytników kodów kreskowych
- przestrzegania zasady wklejania kodów kreskowych na potwierdzeniach znakowania psów.
4. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno - kostnego: Dr Łukasz Jóźwiak (Wrocław) oraz Dr Małgorzata Weronika Nowak (Kalisz).

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Wprowadzono poprawkę do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych § 31 polegającej na zaliczeniu sędziowania na wystawach poza granicami Polski uzyskanych na podstawie indywidualnych zgód wydanych przez ZG ZKwP do wymaganych 20 sędziowań, dających możliwość uzyskania tytuły sędziego międzynarodowego.
2. Zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych na egzaminy praktyczne, które odbędą się podczas wystawy w Gdyni, Katowicach i w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzono organizację uzupełniającego egzaminu dla asystentów w Oddziale Bydgoszcz.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podniesiono wysokość opłaty za składanie protestów na wystawach ze 100 zł na 500 zł.
2. Zmiana wysokości opłat za Championaty od 01.01.2024 r.
- Championat Szczeniąt i Grand Champion Polski – wersja papierowa dyplomu 100 zł.
- Champion Polski, Młodzieżowy Championat Polski, Championat Polski Weteranów - wersja papierowa 100 zł.
- Wszystkie tytuły Championa dla wystawców zagranicznych – wersja papierowa 50 EUR.
3. Ustanowiono nowe tytuły: Polish Baltic Winner, Junior Polish Baltic Winner, Veteran Polish Baltic Winner. Dyplom wydawany będzie w formie papierowej, cena 100 zł. dla wystawców krajowych, 50 EUR dla wystawców zagranicznych. Tytuły obowiązują od 1.01.2024 r.
4. Przyjęto zmianę w Regulaminie Rankingu Wystawowego 2024 wchodzącego w życie z dniem 01.01.2024 r. dotyczącą zaliczania do rankingu wystawowego wszystkich wystaw obsługiwanych przez „wystawy.NET” oraz Wystawę Światową Ras Polskich.
5. Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.


img

UCHWAŁY ZG - 26.10 i 12.11.2023

2023-11-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 26 października oraz 12 listopada 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Rasy Samoyed z władzami wybieralnymi z siedzibą w Oddziale Kielce.
2. Powołano Klubu Komisję ZG Rasy Cane Corso z siedzibą w Oddziale Warszawa.
3. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego: lek.wet Dorota Wyka z Łodzi oraz lek.wet Julia Jurkanis z Trzebnicy.

SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych za okres od sierpnia do grudnia 2024.
2.Zatwierdzono ocenę psów rasy cocker spaniel na wystawach klubowych w kolorach.
3.Zawarto porozumienie o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Mołdawia (Uniunea Chinologica din Moldova – UchM a ZKwP. Na mocy tej umowy, pies/suka posiadająca tytuł "Champion Mołdawii" otrzymuje tytuł "Champion Polski" po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast pies/suka posiadająca tytuł "Champion Polski" otrzymuje tytuł "Champion Mołdawii" po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Mołdawii.
Umowa weszła w życie z dniem podjęcia.
4.Zatwierdzono wymóg ilości psów do zaliczenia sędziowania dla sędziów krajowych - trzeba ocenić minimum 10 psów.
5. Zatwierdzono nowy tytuł Championatu krajowego - Championat Polski Szczeniąt.
Tytuł obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r. Stosowne zmiany i warunki znajdować się będą w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.
6. Zatwierdzono Regulamin Światowej Wystawy Ras Polskich. Wystawa odbywać będzie się co 3 lata.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono wyniki egzaminów praktycznych podczas wystaw: w Krakowie w dniach 08-09.07.2023r., we Wrocławiu w dniu 24.09.2023r.w Legionowie w dniu 07.10.2023r. oraz podczas MWPR w Poznaniu w dniach 04-05.11.2023 r.
2.Zatwierdzono wyniki egzaminu praktycznego podczas konkursów w Biskupinie w dniu 30.09.2023 r. i w Solcu w dniu 01.10.2023 r.
3.Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Będzin, który odbył się w dniu 25.10.2023 r. oraz w Oddziale Nowy Sącz w dniu 28.10.2023 r.
4.Wprowadzono zapis w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych o następującej treści:
Wykluczenie ze Związku Kynologicznego w Polsce na mocy prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego powoduje utratę uprawnień sędziego i asystenta kynologicznego. Członek Stowarzyszenia przyjęty do Związku Kynologicznego w Polsce po wykluczeniu, uzyskuje uprawnienia asystenta lub sędziego kynologicznego na zasadach określonych w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.W związku z rezygnacją kol. Leszka Siejkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Szkolenia Psów powołano kol. Zbigniewa Łomińskiego na tę funkcję.
2.Powierzono kol. Leszkowi Siejkowskiemu szkolenia asystentów i sędziów prób pracy w Komisji Kynologii Łowieckiej.
3.Zatwierdzono termin egzaminu sędziowskiego dla asystentów oraz sędziów rozszerzających uprawnienia na dzień 17.12.2023 w Warszawie. Jednocześnie zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej.
4.Zatwierdzono możliwość wydawania certyfikatów użytkowości WCC na podstawie konkursów psów myśliwskich organizowanych przez ZKwP.
5.Podjęto Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 16.12.2023r. w Warszawie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęto decyzję, że zaktualizowana baza chipów psów dostępna będzie na stronie internetowej Zarządu Głównego.


img

UCHWAŁY ZG - 22-23.09.2023

2023-10-11

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 22 i 23 września 2023 roku podjął następujące uchwały: 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zawieszono członków Zarządu Oddziału w Lesznie.
W związku z przeprowadzoną kontrolą ZKwP Oddział w Lesznie, Główna Komisja Rewizyjna ZKwP stwierdziła, że działalność prowadzona przez Zarząd Oddziału w Lesznie jest sprzeczna z ogólnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu oraz nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Członkowie Zarządu Oddziału ZKwP w Lesznie nie przedstawili i nie wydali dokumentów organowi kontrolnemu, pomimo trzykrotnych wizyt w siedzibie Oddziału. Nie przedstawiono dokumentacji finansowej, osobowej, pracowniczej jak również hodowlanej. Na skutek wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23 września 2023 roku, podjął uchwałę o zawieszeniu dotychczasowego Zarządu Oddziału i powołał Zarząd Tymczasowy.  

2.Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

3. Przeniesiono siedzibę Oddziału z Wieliczki do Miechowa. Zmiana siedziby nastąpi do 31 grudnia 2024 roku. W 2024 roku Oddział będzie organizatorem dwóch wystaw.


SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1.Zatwierdzono wyniki praktycznego egzaminu podczas wystawy we Wrocławiu w dniu 23.09.2023 roku.

2.Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Szczecin.

3.Kolega Leszek Salamon oraz Andrzej Szutkiewicz zdali egzamin praktyczny na specjalność 9B, w związku z czym zakończyli cykl rozszerzeń uprawnień sędziowskich.  Zarząd Główny podjął uchwałę o nadaniu ww. Kolegom tytułu Sędziego Wszystkich Ras (Allrounder).

4.Dokonano zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Regulamin wszedł w życie z dniem 22.09.2023 r.

SPRAWY WYSTAW

1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2024 r. w okresie od stycznia do lipca.

2. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia. Opis w języku federacyjnym na życzenie sędziego.

SPRAWY HODOWLANE

1. Zatwierdzono  nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:

Stanisław Firlik – Opole
Adam Pawluś – Żabno koło Tarnowa
Magdalena Machowska - Rzeszów
Małgorzata Postępska – Radom
Konrad Kalisz – Zgierz
Dagmara Marczyńska – Grodzisk Mazowiecki

2. Przedstawiciele Głównej Komisji Hodowlanej będą obserwatorami podczas Walnego Zebrania Klubu Wybieralnego Pinczerów i Sznaucerów.


img

Komunikat ZG ZKwP w sprawie Oddziału ZKwP w Lesznie

2023-10-08

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce jako Administrator informuje wszystkich członków Oddziału w Lesznie, hodowców psów zarejestrowanych w ww. Oddziale, właścicieli psów, pracowników ww. Oddziału oraz osoby/podmioty z nim współpracujące, że w miesiącu wrześniu br. doszło do naruszenia ochrony ich danych osobowych, które polegało na tym, że zawieszony Zarząd Oddziału  w Lesznie nie przekazał Zarządowi Tymczasowemu Oddziału w Lesznie zasobów Związku w postaci min. komputera typu laptop oraz dysku z komputera stacjonarnego z bazą danych oraz dokumentacji papierowej (w szczególności finansowej, kadrowo-płacowej, druków ścisłego zarachowania w postaci min: metryk i kart krycia oraz korespondencji) zawierającej odpowiednio dane osobowe członków Oddziału, pracowników, hodowców psów, właścicieli psów oraz podmiotów współpracujących przez co utrudnia ZKwP realizację zadań statutowych.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Główny ZKwP po przeanalizowaniu okoliczności sprawy, realizując prawny obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dniu 2 października br. zawiadomił o ww. naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie niniejsza sprawa została w dniu 28 września 2023 roku zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

W chwili obecnej Zarząd Główny ZKwP prowadzi działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, odzyskania zasobów ww. Oddziału oraz zapewnienia, aby Oddział ZKwP w Lesznie mógł bez zakłóceń realizować swoje zadania statutowe.

Zarząd Główny
Związku Kynologicznego w Polsce

Treść komunikatu (PDF) >

 


img

Komunikat ZG ZKwP w sprawie Oddziału ZKwP w Lesznie

2023-10-05

W związku z przeprowadzoną kontrolą ZKwP Oddział w Lesznie, Główna Komisja Rewizyjna ZKwP stwierdziła, że działalność prowadzona przez Zarząd Oddziału w Lesznie jest sprzeczna z ogólnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu oraz nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Członkowie Zarządu Oddziału ZKwP w Lesznie nie przedstawili i nie wydali dokumentów organowi kontrolnemu, pomimo trzykrotnych wizyt w siedzibie Oddziału. Nie przedstawiono dokumentacji finansowej, osobowej, pracowniczej jak również hodowlanej. Na skutek wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23 września 2023 roku, podjął uchwałę o zawieszeniu dotychczasowego Zarządu Oddziału w osobach:

Przewodniczący: Anna Szydłowska
Vice-przewodniczący ds. hodowlanych: Jadwiga Szłapka
Vice-przewodniczący ds. organizacyjnych: Piotr Biliński
Skarbnik: Waldemar Franek
Sekretarz: Dorota Kozanecka
i powołał Zarządu Tymczasowy.

W dniu 28 września 2023 roku przedstawiciele Zarządu Tymczasowego wraz z członkami Głównej Komisji Rewizyjnej oraz właścicielem lokalu otworzyli siedzibę oddziału ZKwP Odział w Lesznie. Na miejscu zastano opróżnione biuro oddziału. Pozostawiono jedynie meble stanowiące własność właściciela budynku, kasę fiskalną wraz z terminalem płatniczym, drukarkę oraz komputer stacjonarny pozbawiony dysku wewnętrznego.

Zarząd Główny podejmuje obecnie szereg działań mających na celu zabezpieczenie interesów Naszego Stowarzyszenia oraz członków Oddziału w Lesznie. Wystąpiono m.in. do zawieszonych członków zarządu w Lesznie o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zarząd Główny powiadomił także organy ścigania, składając zawiadomienie o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Związku oraz jego członków.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż przedstawiciele Zarządu Tymczasowego będą dostępni dla członków oddziału we wtorki i czwartki każdego tygodnia w dotychczasowych godzinach otwarcia, jednakże z uwagi na opisane powyżej okoliczności, mogą wystąpić przejściowe problemu organizacyjne.

Zarząd Tymczasowy postara się przywrócić pełną obsługę członków do 31 października 2023 roku. Do czasu uporządkowania wszelkich kwestii organizacyjnych tj. do dnia 31.10.2023 roku, prosimy o kontaktowanie się z Oddziałem wyłącznie w sprawach pilnych, email: biuro.zkwpleszno@gmail.com

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy
Zarząd Główny
Związku Kynologicznego w Polsce