POLSKA ORGANIZATOREM EURO DOG SHOW 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października br. na Zjeździe Delegatów Sekcji Europejskiej FCI w Brnie, przyznano Polsce organizację tej prestiżowej wystawy.
Terenem wystawy będą TARGI KIELCE.

                                                       Zarząd Główny ZKwP
 


Związek Kynologiczny w Polsce powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
 
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
 
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
 
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.

16.09.2015 Uchwały Plenum

Komunikat ZG ZKwP - uchwały Plenum z dnia 16.09.2015 - WIĘCEJ >

13.04.2015 Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)

Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł. WIĘCEJ >

01.01.2015 Składka członkowska

Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na rok 2015 nie uległa zmianie i wynosi 70 zł.

24-25.10.2015 Teoretyczny egzamin sędziowski

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że teoretyczny egzamin sędziowski odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2015.
Egzamin dla sędziów rozszerzających uprawnienia odbędzie się w sobotę, 24.10.2015. Egzamin dla asystentów przystępujących do egzaminu sędziowskiego odbędzie się w niedzielę, 25.10.2015.
Miejsce obu egzaminów: Hotel Mercure Warszawa Grand, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 28. Godzina rozpoczęcia obu egzaminów: 10.00
Dokumenty, zgodnie z wymogami zapisanymi w Regulaminie Sędziów i Asystentów, należy składać w Biurze Zarządu Głównego do dnia 5.10.2015.
Opłatę za egzamin sędziowski teoretyczny w wysokości 150,00 złotych należy wnieść w tym samym terminie na konto Zarządu Głównego ZKwP: Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12 1160 2202 0000 0000 5515 7116 wraz z dopiskiem: opłata za teoretyczny egzamin sędziowski, imię i nazwisko zdającego, adres zdającego.

INNE

UWAGA!
Zmiany w zasadach przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - WIĘCEJ >

Konkurs MŁODY PREZENTER w sezonie 2014/2015 >

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów - WIĘCEJ >

Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.
Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

WORLD DOG SHOW
Mediolan 11-14.06.2015 r.


Z przyjemnością informujemy Państwa, że polska kynologia z dużymi sukcesami zaprezentowała się na tegorocznej Światowej Wystawie Psów Rasowych, która odbyła się w Mediolanie 11-14.06.2015 r. Reprezentowało nas 660 zgłoszonych psów, co dało nam 6 miejsce na 68 krajów biorących udział w wystawie - pod względem ilości zgłoszonych psów.

Uplasowaliśmy się na 16 miejscu pod względem ilości przyznanych wniosków CACIB.

Zdobyliśmy:
11 tytułów Zwycięzcy Świata (w tym 6 tytułów Najlepszy w Rasie)
23 tytuły Młodzieżowy Zwycięzca Świata
14 tytułów Zwycięzcy Świata Weteranów
1 raz BIS weteranów (Grupa II FCI)
1 raz BOG juniorów (Grupa V FCI)
1 raz II miejsce na BOG juniorów (Grupa I FCI)
1 raz III miejsce na BOG juniorów (Grupa I FCI)

ponadto wiele z naszych psów zdobyło RCACIB, wygrało klasy wystawowe, wiele szczeniąt było najlepszymi szczeniętami wystawy, młodszych szczeniąt - najlepiej zapowiadającymi się psami. Pięknie zaprezentowały się nasze grupy hodowlane, wiele z nich zdobyło zasłużone tytuły najlepszych.

Wszystkim hodowcom i właścicielom, którzy zgłosili, przygotowali i zaprezentowali swoje psy na tej prestiżowej wystawie składamy serdeczne podziękowania. Zwycięzcom, którzy zdobyli najwyższe tytuły bardzo serdecznie gratulujemy. Wszystkim życzymy wielu dalszych sukcesów hodowlanych i wystawowych.

                             Zarząd Główny ZKwP

 

 
 
   
Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116