Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5. 01. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.Zmienił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów w Warszawie na dzień 31 maja 2019 r. (piątek).

2. Zatwierdził nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. Tym samym unieważniony zostaje Regulamin uchwalony 01.04.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami (PDF Regulamin ,PDF - załącznik10, PDF - zalącznik 10a, PDF- załącznik 11i 11a,PDF - załącznik12).

3. Na wniosek Klubu Szpiców Komisji ZG ZKwP – zmienił system oceniania psów rasy chow-chow na wystawach na zgodny z nomenklaturą FCI, oznacza to, że od stycznia 2019 roku wszystkie kolory oceniane są razem.

4. Dopuścił nostryfikację rodowodów stanowiących współwłasność z członkiem zagranicznej organizacji kynologicznej (członka lub partnera FCI) na następujących zasadach: do rodowodu należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli, ze wskazaniem głównego właściciela i dysponenta, którym może być tylko osoba będąca członkiem ZKwP; do wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej wymagany jest adres członka ZKwP (głównego właściciela).

5. Ujednolicił oznaczenia rodowodów i zasady wpisywania psów do Polskiej Księgi Rodowodowej (PDF).

6. Ustalił listę ras, które mogą być zgłaszane i oceniane na wystawach ras myśliwskich (PDF).

7. Zdecydował, że w roku 2019 nominacja na wystawę Cruft's 2020 przyznawana będzie na wystawach międzynarodowych: 30-31.03. w Warszawie , 28-29.09 we Wrocławiu oraz 09.11. w Poznaniu.

8. Zdecydował, że gala finałowa Rankingu Wystawowego za rok 2018 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. (piątek) w Łodzi.

9. Zdecydował o zorganizowaniu Mistrzostw Świata w Mondioringu 2019 w dniach 1-6.10.2019 r. w Nędzy koło  Raciborza.

10. Zatwierdził wniosek Klubu Charta o organizację w Polsce Światowej Wystawy Chartów w roku 2023.

11. Zdecydował o rozpoczęciu oficjalnych starań o przyznanie przez FCI prawa do organizacji w Polsce Wystawy Światowej.

12. Na wniosek GKSP zatwierdził zaktualizowane regulaminy zawodów Agility oraz Obiedence.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązał Klub Posokowca z władzami wybieralnymi.

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej anulował dodatkowe wymogi hodowlane dla psów z grupy VII FCI (wyżły)- w zakresie wymaganych dyplomów z prób lub konkursów polowych. Od dnia 29.09.2018 r. psy i suki z grupy VII FCI,kwalifikowane do hodowli muszą być jedynie poddane badaniu w kierunku dysplazji biodrowej.

3. Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4. Zatwierdził organizację dodatkowych wystaw w roku 2019:
12.01. Toruń - krajowa 10 grupy
23-24.03. Piaseczno - krajowa
05.05. Poznań - krajowa bearded collie, border collie oraz owczarków australijskich
19.05. Rzeszów - klubowa posokowców i gończych alpejskich krótkonożnych
01.06 Słupsk - krajowa ras myśliwskich
01.06 Będzin - krajowa rottweilerów
01.06 Zakroczym - specjalistyczna terierów typu bull
02.06 Słupsk - krajowa
02.06 Będzin - klubowa rottweilerów
16.06. Gorzów Wlkp. - krajowa
16.06. Włocławek - krajowa
11.08. Sopot - krajowa ras myśliwskich
17.08. Białystok - krajowa ras myśliwskich
18.08. Białystok - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 9 grupy
08.09 Inowrocław - krajowa
14.09 Częstochowa - klubowa chartów polskich
14.09 Zakroczym - krajowa terierów typu bull "Bulliada" (org. Klub Terierów typu Bull)
21.09 Łódź - krajowa ras myśliwskich
19-20.10 Piaseczno - krajowa

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następującą uchwałę:

Zarząd Główny w dniu 28.09.2018 r. podjął uchwałę precyzującą pojęcie "steward ringowy" ustalając, że sędziom krajowym zalicza się jako sędziowanie pracę na ringu podczas EDS w charakterze: 

kierownika/gospodarza ringu, tłumacza i sekretarza ringowego.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 7- 8.07.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1.Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na rok 2019.

2.Ustalił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów na weekend 4-5 maja 2019 r.

3.Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4.Zatwierdził organizację wystaw międzynarodowych w roku 2021:
22-24.01 Lubin (O. Legnica)
13-14.02 Sosnowiec (O. Katowice)
28.02 Leszno
27-28.03 Drzonków (O. Zielona Góra)
10-11.04 Nadarzyn-Wolica (O. Warszawa)
24-25.04 Opole
1-2.05 Łódź
15-16.05 Kamionka (O. Rzeszów)
29-30.05 Leszno
12-13.06 Bytom
19-20.06 Kraków
26-27.06 Szczecin
2-4.07 Bielsko-Biała
24-25.07 Konopiska
7-8.08 Kościelisko-Kiry (O. Zakopane)
14-15.08 Sopot
21-22.08 Białystok
28-29.08 Rybnik
11-12.09 Przemyśl
25-26.09 Wrocław
13.11 Poznań
14.11 Poznań
11-12.12 Lublin

5.Zatwierdził organizację wystawy międzynarodowej w Bydgoszczy w 2021 roku oraz wystawy międzynarodowej
w Kielcach w 2021 roku, pod warunkiem zmiany zgłoszonych terminów.
6.Zatwierdził wniosek Oddziału w Bydgoszczy o organizację wystawy międzynarodowej w 2020 roku
w terminie 15-16.02.2020.
7.Zatwierdził wnioski o zmianę terminów wystawy międzynarodowej w Nadarzynie na 30-31.03.2019 r.
oraz na 28-29.03.2020 r.
8.Zatwierdził wniosek o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Sopocie na 10.08.2019 r.
(sobota, wystawa jednodniowa).
9.Zatwierdził wniosek Oddziału w Sopocie o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w 2020 roku
na 18-19.07.2020 r.
10.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
11.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak 80-Lecia Związku Kynologicznego w Polsce
oraz pamiątkowych medali z okazji 80 Lecia ZKwP.
12.Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, precyzujący zasady przyznawania odznak i medali z okazji 80-Lecia ZKwP -odznaka lub medal może być przyznana wyłącznie osobie żyjącej, przy czym medale mogą być przyznawane również osobom fizycznym.
13.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził zmiany w regulaminie przyznawania licencji uprawniającej do certyfikatu użytkowości dla psów ras alaskan malamute, pies grenlandzki, samoyed i siberian husky.

Kangal/Kangal Coban Kopegi/FCI nr 331 Kangal Shepherd Dog

 Informujemy, że decyzją FCI na wniosek KIF (Köpek Irklari ve Kinoloji Federasyonu) z dnia 25.06.2018 psy rasy występującej dotychczas pod nazwą Anatolian Shepherd Dog (FCI 331) oraz rasy nieuznanej Kangal Shepherd Dog otrzymały, jako rasa ostatecznie uznana, wspólny wzorzec i wspólną nazwę: 

Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği (FCI nr 331) / Kangal Shepherd Dog
W związku z tym informujemy, że dokumenty psów w/w ras sprowadzonych do Polski będą nostryfikowane i wpisane do PKR pod nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Szczenięta pochodzące ze skojarzeń między przedstawicielami jednej lub obu z tych dotąd odrębnych ras będą uważane za przedstawicieli tej samej rasy i otrzymają dokumenty pochodzenia /metryki i rodowody/ z nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Od chwili ogłoszenia niniejszej decyzji we wszystkich dokumentach dla przedstawicieli dotychczasowych dwóch ras Anatolian oraz Kangal będzie używana wyłącznie wspólna nazwa: Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Jednocześnie informujemy, że skutkiem tych zmian, dostosowując się do decyzji FCI Plenum ZkwP na zebraniu w dniu 07.07.2018 zdecydowało o zamknięciu Księgi Wstępnej dla rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Obecnie dokumenty pochodzenia /rodowody/ wszystkich importowanych do Polski psów rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog będą nostryfikowane i wpisywane do PKR, dokumenty pochodzenia wystawiane dla psów tej rasy przez ZKwP będą wyciągami z PKR /rodowodami/.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.04.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1. Przyjął rezygnację pani Anety Dopierały z funkcji rzecznika prasowego Związku oraz Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.

2. Powołał pana Jarosława Bukowieckiego na rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.
3. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
4. Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, aby ustalić minimalne warunki przyznania Odznaki Honorowej 80-Lecia Związku Kynologicznego: 25 lat udokumentowanego stażu członkowskiego oraz odznaczenie co najmniej brązową Odznaką Honorową ZKwP.
5. Wprowadził zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, obowiązujące od dnia 06.07.2018 r.
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt b – "ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w §10 pkt 2"
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt c – zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 1 ppkt c - zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 2 – skreślony w całości.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zdecydował o otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy (nieuznanej) Toy Foksterier.
7. Powołał pana Artura Wróbla na delegata Związku do Komisji ds. Chartów FCI.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów wprowadził opłaty na rzecz Zarządu Głównego od każdego psa startującego w Wyścigach Chartów oraz zawodach Dummy. W obu przypadkach opłata wynosi (od dnia 06.07.2018 r.) 15 zł i obowiązywać będzie od 06.07.2018 r.
9. Zdecydował o przygotowaniu projektu i wprowadzeniu ozdobnego certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego.
10. Zatwierdził wniosek Oddziału w Legnicy o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Lubinie w roku 2019 na trzydniową: 18-19- 20.01.2019 r.
11. Zatwierdził wniosek Oddziału w Częstochowie o organizację Krajowej Wystawy Psów Ras Japońskich w dniu 02.09.2018 r.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5.02.2018 r. podjął następujące uchwały:
 1. Odwołał pana Tomasza Sławika z funkcji skarbnika Zarządu Głównego oraz powierzył obowiązki skarbnika pani Beacie Kujawskiej.
 2. Ustalił zasadę, że krajowemu sędziemu wystawowemu, który na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych 2018 pełnił będzie rolę stewarda ringowego, praca na ringu zaliczona zostanie jak sędziowanie w ramach własnej specjalności, zgodnie z § 31 Regulaminu Sędziów i Asystentów. Przyjęto, że jeden dzień pracy w ringu równy jest jednemu sędziowaniu. Zasada ta nie dotyczy sędziów międzynarodowych po rozszerzeniu na kolejną specjalność oraz pracy w roli sekretarza ringowego i tłumacza.
 3. Zatwierdził treść opinii Zarządu Głównego ZKwP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt <link>
 4. W związku z rezygnacją p. Stanisława Podlaskiego powołał pana Andrzeja Szutkiewicza na przewodniczącego Klubu Rottweilerów - komisji ZG.
 5. Odwołał panią Agatę Semik z Komitetu Organizacyjnego Euro 2018 i powołał na jej miejsce pana Marcina Luciaka.


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Zdecydował o zleceniu projektu, zamówieniu i wykonaniu odznak honorowych z okazji 80-lecia ZKwP oraz pamiątkowego medalu. Odznaki honorowe przyznawane będą na wniosek zarządów oddziałów (kierowany do Kapituły Odznaczeń) członkom Związku z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim. Medal pamiątkowy przyznawany będzie przez ZG osobom i instytucjom, nie będącym członkami ZKwP, za szczególne zasługi dla Związku.
2. Ustalił zasadę, że kwalifikacje na wystawę Crufts przyznawane będą na:
 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Poznaniu,
drugiej wystawie międzynarodowej w Polsce, na ustalanej co roku (rotacyjnie).
3. Zatwierdził objęcie patronatem przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce projektu społecznego "Pies na służbie", realizowanego w 2018 roku przez Royal Canin Polska.
4. Przyjął uchwałę, że biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania championatu w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF). Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej dyplomu (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wysokości 60,00 zł. Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.
5. Powołał Klub Buldoga Angielskiego (z władzami wybieralnymi).
6. Powołał Klub Mopsa (z władzami wybieralnymi).
7. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów powołał Podkomisję ds. Dummy.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził regulaminy: Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Agility, Pucharu Polski Agility.
9. Wprowadził zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. Zmiany wchodzą w życie od 01.02.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegWystaw_20180106tj.pdf
10. Wprowadził zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegSedziow_i_Asystentow_20180106tj.pdf
11. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego . Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyKomisjiZG_20180106tj.pdf
12. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy (z władzami wybieralnymi).. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyWybieralnego_20180106tj.pdf
13. Powołał p. Marcina Luciaka na wiceprzewodniczącego Klubu Molosów - komisji 14ZG.
14. Powołał prezydium Klubu Doga Niemieckiego w składzie:
przewodnicząca Małgorzata Sowińska
wiceprzewodnicząca Mirosława Kostek
wiceprzewodniczący Paweł Kucharczyk
sekretarz Anna Pyziak


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 19.11.2017 r. podjął następujące uchwały:

 

 1. Zgodnie z nowelizacją Statutu (§ 27 ust. 2 ) powołał w głosowaniu tajnym pana Grzegorza Werona na członka Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie odznak honorowych Związku.
 3. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2018 pozostaje bez zmian - 70 zł. Zmianie nie ulega również wysokość pozostałych opłat, ustalanych przez Zarząd Główny.
 4. Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15 (dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku 2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz oddziału Związku organizującego przegląd.
 5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o  dopuszczenie psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych pod patronatem GKSP; dotyczy psów urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r. oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.
 6. Zatwierdził wniosek Klubu Doga Niemieckiego o organizację w Polsce: Środkowoeuropejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w 2019 roku oraz Europejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w roku 2020.
 7. Zatwierdził termin Wystawy Championów w 2020 roku - 23.02.2020; organizuje oddział w Lesznie.
 8. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                18-19/01              Lubin (organizuje Oddział w Legnicy)

                8-9/02                   Katowice

                4-5/04                  Warszawa

                18-19/04              Drzonków (organizuje Oddział w Zielonej Górze)

                2-3/05                   Opole

                16-17/05              Łódź

                23-24/05              Kamionka (organizuje Oddział w Rzeszowie)

                30-31/05              Leszno

                20-21/06              Kraków

                27-28/06              Szczecin

                25-26/07              Konopiska (organizuje Oddział w Częstochowie)

                1-2/08                  Kościelisko-Kiry (organizuje Oddział w Zakopanem)

                8-9/08                   Sopot

                22-23/08              Białystok

                26-27/09              Wrocław

                7/11                      Poznań

                8/11                      Poznań

                21-22/11              Kielce

                12-13/12              Lublin

 1. Wstępnie zatwierdził prawo do organizacji następujących wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                13-14/06              Bytom

                3-4-5/07              Wisła (organizuje Oddział w Bielsku-Białej)

                29-30/08              Rybnik-Kamień (organizuje Oddział w Rybniku)

                5-6/09                  Kołobrzeg (organizuje Oddział w Koszalinie)

                12-13/09              Przemyśl

 1. Powołał prezydium Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji  Zarządu Głównego ZKwP w składzie:

                Przewodniczący                                                                   Grzegorz Galus

                Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych           Katarzyna Salamon

                Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych                Jacek Pazdan

                Sekretarz                                                                                 Mirosław Tchorz

  

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. podjął następujące uchwały:::

1. Powołał Komisję Młodego Prezentera w składzie: przewodnicząca Dorota Witkowska , wiceprzewodnicząca Ina Małecka , sekretarz Viva Maria Soleckyj  Szpunar, członkowie Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur-Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska.

2.  Wprowadził zasadę, że psom, które w trakcie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2018 otrzymają tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Weteran Zwycięzca Europy przyznany zostanie tytuł odpowiednio Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów.                                                                                                                   Zasada dotyczyć będzie zarówno psów zagranicznych jak i z Polski.                                                                                  

3. Powołał podkomisje dyscyplin w ramach Głównej Komisji Szkolenia Psów:
        Podkomisja ds. pracy psów użytkowych (BH, FH, IPO, mondioring)
        Podkomisja ds. Obiedience
        Podkomisja ds. pracy psów pasterskich
        Podkomisja ds. wyścigów chartów
        Podkomisja ds. wyścigów psów zaprzęgowych
        Podkomisja ds. Agility
        Podkomisja ds. psów ratowniczych
        Podkomisja ds. pracy psów myśliwskich
        Podkomisja ds. pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT, PTT)

4. Wprowadził do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych procedurę kwalifikacji do hodowli psów/suk z wadami nabytymi, uniemożliwiającymi uzyskanie ocen z wystaw psów rasowych [Załącznik nr 15 do Regulaminu (PDF)]. Zmiana wchodzi w życie 01.01.2018 r.

5. Zawiesił w czynnościach członka Zarządu Oddziału w Warszawie panią Elżbietę Augustyniak.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały:


1. Powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym - Róża Dembska-Biela.
2. Powołał zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym: Anna Chrzanowska, Michał Tuszyński.
3. Powołał rzecznika prasowego Związku - Aneta Dopierała.
4. Powierzył obowiązki rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2019 pani Anecie Dopierale.
5. Zdecydował o utworzeniu nowego oddziału Związku w Piasecznie.
6. Powołał zarząd tymczasowy oddziału w Piasecznie w składzie:
Blanka Borowiec-Szczepańska
Dorota Bodzio
Marek Czerniakowski
Magdalena Świętoń
Wojciech Trzebiecki
oraz powierzył mu zorganizowanie biura Oddziału, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału.
7. Przyznał oddziałowi w Piasecznie prawo do organizacji wystawy krajowej w dniu 19.11.2017 r.
8. Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych i klubowych na rok 2018.

9. Zatwierdził wystawy międzynarodowe w roku 2019:
19-20/01 Lubin (organizuje oddział w Legnicy)
9-10/02 Katowice
24/02 Leszno - wystawa championów
6-7/04 Warszawa
27-28/04 Opole
11-12/05 Łódź
18-19/05 Kamionka (organizuje oddział w Rzeszowie)
25-26/05 Leszno
8-9/06 Bytom
15-16/06 Kraków
29-30/06 Szczecin
5-6-7/07 Wisła (organizuje oddział w Bielsku-Białej)
20-21/07 Konopiska (organizuje oddział w Częstochowie)
3-4/08 Kościelisko-Kiry (organizuje oddział w Zakopanem)
10-11/08 Sopot
17-18/08 Białystok
31/08-1/09 Rybnik-Kamień (organizuje oddział w Rybniku)
28-29/09 Wrocław
9/11 Poznań
10/11 Poznań
23-24/11 Kielce
14-15/12 Lublin
10. Przyjął zasadę, że wnioski o wystawy międzynarodowe składane będą i zatwierdzane z wyprzedzeniem trzech lat (obecnie składane są z dwuletnim wyprzedzeniem)
11. Zatwierdził następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych ZKwP:
- w rozdziale I § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie „Podkomisje Dyscyplin”
- w rozdziale III § 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„GKSP działa w składzie siedmioosobowym z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ trzech zastępców przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ dwóch członków.”
- w rozdziale IV § 5 pkt otrzymuje brzmienie:
„Każda z Podkomisji Dyscyplin działa w składzie 3 do 6 osób z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ zastępca przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ do trzech członków.”
12. Powołał Główną Komisję Szkolenia Psów w rozszerzonym składzie:
Przewodniczący Tadeusz Roszkiewicz (O.Poznań)
Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Galus (O.Kalisz)
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Drobik-Michalska (O.Sopot)
Zastępca Przewodniczącego Beata Kujawska (O.Legnica)
Sekretarz Andrzej Biliński (O.Bytom)
Członkowie Jacek Pazdan (O.Rzeszów)
                             Leszek Kalisz (O.Legnica)
13. Anulował uchwałę plenum ZG z dnia 14.12.2016 r. dokonując wykreślenia z Rozdziału 6 Podrozdział B Regulaminu Sędziów.i Asystentów Kynologicznych specjalności użytkowej "Dummy".

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 9.06.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Powołano Główną Komisję Hodowlaną w składzie: Dorota Witkowska (przewodnicząca), Tomasz Borkowski, Aldona Gębka, Anna Jaśkiewicz, Barbara Larska, Iwona Magdziarska, Janusz Opara. 

2. Powołano Główną Komisję Szkolenia Psów w składzie: Tadeusz Roszkiewicz (przewodniczący), Katarzyna Drobik-Michalska, Grzegorz Galus, Leszek Kalisz, Beata Kujawska, Jacek Pazdan.


3. Powołano Kapitułę Odznaczeń w składzie: Andrzej Mania (przewodniczący), Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala.


4. Powołano Komisję ds. Standardów Ras w składzie: Anna Bogucka, Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara, Mirosław Redlicki.


5. Powołano kluby ras (na prawach komisji przy Zarządzie Głównym) oraz przewodniczących klubów:

Polskiego Owczarka Nizinnego Tomasz Borkowski
Polskiego Owczarka Podhalańskiego Tadeusz Wirmański
Briarda i Beaucerona Ewa Dorota Sobolta
Welsh Corgi Mirosław Redlicki
Owczarka Niemieckiego Grzegorz Galus
Psów Pasterskich Niepolskich Jadwiga Niciewicz
Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego Teriera Rosyjskiego Piotr Król
Rottweilera Stanisław Podlaski
Molosów
(połączone kluby Molosów, Nowofundlanda i Landseera, Cane Corso Italiano) Anna Rogowska
Boksera Iwona Magdziarska
Doga Niemieckiego Małgorzata Sowińska
Toy Teriera Magdalena Świętoń
Terierów Andrzej Kaźmierski
Airedale Teriera i Teriera Walijskiego Joanna Szczepańska-Korpetta
Jamnika Ina Małecka
Szpiców i Ras Pierwotnych Zygmunt Jakubowski
Ogara Polskiego Jan Ryk
Gończego Polskiego Grzegorz Weron
Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych Jakub Rudziński
Psów Gończych Barbara Larska
Wyżłów Andrzej Brabletz
Retrieverów Andrzej Stępiński
Spanieli i Psów Dowodnych Jerzy Olszewski
Psów do Towarzystwa Janusz Opara
Charta Polskiego Małgorzata Szmurło
Chartów Maciej Lipiec

6. Powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie zasad prowadzenia rankingu wystawowego, w składzie: Rafał First (przewodniczący), Tomasz Borkowski, Ina Małecka, Anna Pakulska, Anna Rogowska.
7. Powołano:
 przewodniczącego Komitetu Honorowego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Andrzej Kaźmierski,
 przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Maciej Szydłowski.
8. Przyznano prawo do organizacji wystaw rangi międzynarodowej CACIB w 2018 roku:
20-21.01.2018 Legnica
28-29.04.2018 Opole
02-03.06.2018 Leszno,
23-24.06.2018 Szczecin
21-22.07.2018 Częstochowa
15-16.12.2018 Lublin
9. Zatwierdzono wniosek o organizację Wystawy Championów w Lesznie w dniu 25.02.2018 r.
10. Zatwierdzono organizację wystaw klubowych w Opolu w 2018 roku: Klubowej Psów do Towarzystwa 27.04.2018 r., Klubowej Welsh Corgi 28.04.2018 r. oraz Klubowej Terierów 29.04.2018 r.
11. Nadano prawo do przyznawania "dużego" CWC w trakcie Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich organizowanej w Spale w dniu 07.10.2017 r.
12. Unieważniono Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP.
13. Zatwierdzono wniosek prezydium Zarządu Głównego o rozwiązanie umowy ze Strażą dla Zwierząt.
14. Wycofano zakaz prowadzenia hodowli oraz wydawania rodowodów dla pani Agnieszki Nakoniecznej.
15. Zawieszono w czynnościach zarząd oddziału w Zielonej Górze oraz powołano zarząd tymczasowy w składzie: Beata Kujawska, Łukasz Płaczkowski, Monika Nowak, Małgorzata Buchla, Monika Janecka.
16. Wstępnie zaakceptowano wniosek grupy inicjatywnej, dotyczący utworzenia oddziału ZKwP w Piasecznie - zobowiązano grupę inicjatywną do przedstawienia Zarządowi Głównemu listy co najmniej 100 członków Związku, zainteresowanych utworzeniem nowego oddziału (zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu).
 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 2.04.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek GKH zatwierdzono otwarcie KW dla rasy Kangal.

2. Na wniosek GKH podjęto uchwałę o możliwości przekwalifikowania przerośniętego szpica niemieckiego małego na szpica średniego.

3. W związku z rezygnacją Pani Anny Boguckiej z funkcji Przewodniczącej Klubu Boksera - Komisji ZG, decyzją ZG na to miejsce powołano Panią Iwonę Magdziarską.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.12.2016 r. podjął następujące uchwały:


1. Plenum podjęło decyzję o zwolnieniu z opłat na rzecz ZG ZKwP z zawodów Dummy do końca 2017 roku.
2. 
Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o poszerzeniu specjalności użytkowych sędziów poprzez dodanie specjalności 25 "Dummy"; na tej podstawie nastąpiła nowelizacja Regulaminu Sędziów i Asystentów w rozdz. 6 podrozdz. B. Zmiana obowiązuje od dnia podjęcia tej uchwały.

3. Zatwierdzono wstępnie Klub Wybieralny Wyżła Brytyjskiego.
4. Plenum podjęło uchwałę o pozostawieniu bez zmian w 2017 roku wysokości składki członkowskiej  i innych należności na rzecz Zarządu Głównego .
5. Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2017 rok.
6. Plenum  podjęło  uchwałę   o  przyznaniu  Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie 08-09.07.2017 oraz w Poznaniu 21.10.2017  prawa do  nominacji na wystawę Cruft's 2018.
7. Podjęto uchwałę o przyznaniu dużego CWC podczas Krajowej Wystawy Psów Ras Myśliwskich 20 maja 2017 w Antoninku O/Poznań.
8. Decyzją Plenum ZG i po spełnieniu wymogów planu hodowlanego dla krzyżówki międzyrasowej coogar opracowanego przez GKH w 2009 roku, przeniesiono z KW coogar do KW Ogar Polski osobniki które mają 3 pokolenia, ustalony profil DNA i przegląd kwalifikacyjny.
9. Zarząd Główny podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen  z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.
10. Przyjęto, iż od 1 stycznia 2017 roku Oddział Płock będzie prowadził bazę KW dla   Polskiego   Spaniela   Myśliwskiego   dla   wszystkich   psów tej rasy zarejestrowanych w  Oddziałach ZKwP.
11. Plenum zatwierdziło 2 nowych lekarzy radiologów dr Pawła Benkowskiego z Gdyni  i dr Macieja Malca praktykującego w Tczewie, którzy trafią na listę lekarzy weterynarii uprawnionych przez ZKwP do odczytu zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

psy stopka