Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5.02.2018 r. podjął następujące uchwały:
 1. Odwołał pana Tomasza Sławika z funkcji skarbnika Zarządu Głównego oraz powierzył obowiązki skarbnika pani Beacie Kujawskiej.
 2. Ustalił zasadę, że krajowemu sędziemu wystawowemu, który na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych 2018 pełnił będzie rolę stewarda ringowego, praca na ringu zaliczona zostanie jak sędziowanie w ramach własnej specjalności, zgodnie z § 31 Regulaminu Sędziów i Asystentów. Przyjęto, że jeden dzień pracy w ringu równy jest jednemu sędziowaniu. Zasada ta nie dotyczy sędziów międzynarodowych po rozszerzeniu na kolejną specjalność oraz pracy w roli sekretarza ringowego i tłumacza.
 3. Zatwierdził treść opinii Zarządu Głównego ZKwP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt <link>
 4. W związku z rezygnacją p. Stanisława Podlaskiego powołał pana Andrzeja Szutkiewicza na przewodniczącego Klubu Rottweilerów - komisji ZG.
 5. Odwołał panią Agatę Semik z Komitetu Organizacyjnego Euro 2018 i powołał na jej miejsce pana Marcina Luciaka.


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Zdecydował o zleceniu projektu, zamówieniu i wykonaniu odznak honorowych z okazji 80-lecia ZKwP oraz pamiątkowego medalu. Odznaki honorowe przyznawane będą na wniosek zarządów oddziałów (kierowany do Kapituły Odznaczeń) członkom Związku z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim. Medal pamiątkowy przyznawany będzie przez ZG osobom i instytucjom, nie będącym członkami ZKwP, za szczególne zasługi dla Związku.
2. Ustalił zasadę, że kwalifikacje na wystawę Crufts przyznawane będą na:
 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Poznaniu,
drugiej wystawie międzynarodowej w Polsce, na ustalanej co roku (rotacyjnie).
3. Zatwierdził objęcie patronatem przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce projektu społecznego "Pies na służbie", realizowanego w 2018 roku przez Royal Canin Polska.
4. Przyjął uchwałę, że biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania championatu w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF). Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej dyplomu (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wysokości 60,00 zł. Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.
5. Powołał Klub Buldoga Angielskiego (z władzami wybieralnymi).
6. Powołał Klub Mopsa (z władzami wybieralnymi).
7. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów powołał Podkomisję ds. Dummy.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził regulaminy: Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Agility, Pucharu Polski Agility.
9. Wprowadził zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. Zmiany wchodzą w życie od 01.02.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegWystaw_20180106tj.pdf
10. Wprowadził zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegSedziow_i_Asystentow_20180106tj.pdf
11. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego . Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyKomisjiZG_20180106tj.pdf
12. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy (z władzami wybieralnymi).. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyWybieralnego_20180106tj.pdf
13. Powołał p. Marcina Luciaka na wiceprzewodniczącego Klubu Molosów - komisji 14ZG.
14. Powołał prezydium Klubu Doga Niemieckiego w składzie:
przewodnicząca Małgorzata Sowińska
wiceprzewodnicząca Mirosława Kostek
wiceprzewodniczący Paweł Kucharczyk
sekretarz Anna Pyziak


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 19.11.2017 r. podjął następujące uchwały:

 

 1. Zgodnie z nowelizacją Statutu (§ 27 ust. 2 ) powołał w głosowaniu tajnym pana Grzegorza Werona na członka Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie odznak honorowych Związku.
 3. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2018 pozostaje bez zmian - 70 zł. Zmianie nie ulega również wysokość pozostałych opłat, ustalanych przez Zarząd Główny.
 4. Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15 (dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku 2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz oddziału Związku organizującego przegląd.
 5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o  dopuszczenie psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych pod patronatem GKSP; dotyczy psów urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r. oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.
 6. Zatwierdził wniosek Klubu Doga Niemieckiego o organizację w Polsce: Środkowoeuropejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w 2019 roku oraz Europejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w roku 2020.
 7. Zatwierdził termin Wystawy Championów w 2020 roku - 23.02.2020; organizuje oddział w Lesznie.
 8. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                18-19/01              Lubin (organizuje Oddział w Legnicy)

                8-9/02                   Katowice

                4-5/04                  Warszawa

                18-19/04              Drzonków (organizuje Oddział w Zielonej Górze)

                2-3/05                   Opole

                16-17/05              Łódź

                23-24/05              Kamionka (organizuje Oddział w Rzeszowie)

                30-31/05              Leszno

                20-21/06              Kraków

                27-28/06              Szczecin

                25-26/07              Konopiska (organizuje Oddział w Częstochowie)

                1-2/08                  Kościelisko-Kiry (organizuje Oddział w Zakopanem)

                8-9/08                   Sopot

                22-23/08              Białystok

                26-27/09              Wrocław

                7/11                      Poznań

                8/11                      Poznań

                21-22/11              Kielce

                12-13/12              Lublin

 1. Wstępnie zatwierdził prawo do organizacji następujących wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                13-14/06              Bytom

                3-4-5/07              Wisła (organizuje Oddział w Bielsku-Białej)

                29-30/08              Rybnik-Kamień (organizuje Oddział w Rybniku)

                5-6/09                  Kołobrzeg (organizuje Oddział w Koszalinie)

                12-13/09              Przemyśl

 1. Powołał prezydium Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji  Zarządu Głównego ZKwP w składzie:

                Przewodniczący                                                                   Grzegorz Galus

                Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych           Katarzyna Salamon

                Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych                Jacek Pazdan

                Sekretarz                                                                                 Mirosław Tchorz

  

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. podjął następujące uchwały:::

1. Powołał Komisję Młodego Prezentera w składzie: przewodnicząca Dorota Witkowska , wiceprzewodnicząca Ina Małecka , sekretarz Viva Maria Soleckyj  Szpunar, członkowie Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur-Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska.

2.  Wprowadził zasadę, że psom, które w trakcie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2018 otrzymają tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Weteran Zwycięzca Europy przyznany zostanie tytuł odpowiednio Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów.                                                                                                                   Zasada dotyczyć będzie zarówno psów zagranicznych jak i z Polski.                                                                                  

3. Powołał podkomisje dyscyplin w ramach Głównej Komisji Szkolenia Psów:
        Podkomisja ds. pracy psów użytkowych (BH, FH, IPO, mondioring)
        Podkomisja ds. Obiedience
        Podkomisja ds. pracy psów pasterskich
        Podkomisja ds. wyścigów chartów
        Podkomisja ds. wyścigów psów zaprzęgowych
        Podkomisja ds. Agility
        Podkomisja ds. psów ratowniczych
        Podkomisja ds. pracy psów myśliwskich
        Podkomisja ds. pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT, PTT)

4. Wprowadził do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych procedurę kwalifikacji do hodowli psów/suk z wadami nabytymi, uniemożliwiającymi uzyskanie ocen z wystaw psów rasowych [Załącznik nr 15 do Regulaminu (PDF)]. Zmiana wchodzi w życie 01.01.2018 r.

5. Zawiesił w czynnościach członka Zarządu Oddziału w Warszawie panią Elżbietę Augustyniak.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały:


1. Powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym - Róża Dembska-Biela.
2. Powołał zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym: Anna Chrzanowska, Michał Tuszyński.
3. Powołał rzecznika prasowego Związku - Aneta Dopierała.
4. Powierzył obowiązki rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2019 pani Anecie Dopierale.
5. Zdecydował o utworzeniu nowego oddziału Związku w Piasecznie.
6. Powołał zarząd tymczasowy oddziału w Piasecznie w składzie:
Blanka Borowiec-Szczepańska
Dorota Bodzio
Marek Czerniakowski
Magdalena Świętoń
Wojciech Trzebiecki
oraz powierzył mu zorganizowanie biura Oddziału, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału.
7. Przyznał oddziałowi w Piasecznie prawo do organizacji wystawy krajowej w dniu 19.11.2017 r.
8. Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych i klubowych na rok 2018.

9. Zatwierdził wystawy międzynarodowe w roku 2019:
19-20/01 Lubin (organizuje oddział w Legnicy)
9-10/02 Katowice
24/02 Leszno - wystawa championów
6-7/04 Warszawa
27-28/04 Opole
11-12/05 Łódź
18-19/05 Kamionka (organizuje oddział w Rzeszowie)
25-26/05 Leszno
8-9/06 Bytom
15-16/06 Kraków
29-30/06 Szczecin
5-6-7/07 Wisła (organizuje oddział w Bielsku-Białej)
20-21/07 Konopiska (organizuje oddział w Częstochowie)
3-4/08 Kościelisko-Kiry (organizuje oddział w Zakopanem)
10-11/08 Sopot
17-18/08 Białystok
31/08-1/09 Rybnik-Kamień (organizuje oddział w Rybniku)
28-29/09 Wrocław
9/11 Poznań
10/11 Poznań
23-24/11 Kielce
14-15/12 Lublin
10. Przyjął zasadę, że wnioski o wystawy międzynarodowe składane będą i zatwierdzane z wyprzedzeniem trzech lat (obecnie składane są z dwuletnim wyprzedzeniem)
11. Zatwierdził następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych ZKwP:
- w rozdziale I § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie „Podkomisje Dyscyplin”
- w rozdziale III § 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„GKSP działa w składzie siedmioosobowym z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ trzech zastępców przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ dwóch członków.”
- w rozdziale IV § 5 pkt otrzymuje brzmienie:
„Każda z Podkomisji Dyscyplin działa w składzie 3 do 6 osób z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ zastępca przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ do trzech członków.”
12. Powołał Główną Komisję Szkolenia Psów w rozszerzonym składzie:
Przewodniczący Tadeusz Roszkiewicz (O.Poznań)
Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Galus (O.Kalisz)
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Drobik-Michalska (O.Sopot)
Zastępca Przewodniczącego Beata Kujawska (O.Legnica)
Sekretarz Andrzej Biliński (O.Bytom)
Członkowie Jacek Pazdan (O.Rzeszów)
                             Leszek Kalisz (O.Legnica)
13. Anulował uchwałę plenum ZG z dnia 14.12.2016 r. dokonując wykreślenia z Rozdziału 6 Podrozdział B Regulaminu Sędziów.i Asystentów Kynologicznych specjalności użytkowej "Dummy".

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 9.06.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Powołano Główną Komisję Hodowlaną w składzie: Dorota Witkowska (przewodnicząca), Tomasz Borkowski, Aldona Gębka, Anna Jaśkiewicz, Barbara Larska, Iwona Magdziarska, Janusz Opara. 

2. Powołano Główną Komisję Szkolenia Psów w składzie: Tadeusz Roszkiewicz (przewodniczący), Katarzyna Drobik-Michalska, Grzegorz Galus, Leszek Kalisz, Beata Kujawska, Jacek Pazdan.


3. Powołano Kapitułę Odznaczeń w składzie: Andrzej Mania (przewodniczący), Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala.


4. Powołano Komisję ds. Standardów Ras w składzie: Anna Bogucka, Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara, Mirosław Redlicki.


5. Powołano kluby ras (na prawach komisji przy Zarządzie Głównym) oraz przewodniczących klubów:

Polskiego Owczarka Nizinnego Tomasz Borkowski
Polskiego Owczarka Podhalańskiego Tadeusz Wirmański
Briarda i Beaucerona Ewa Dorota Sobolta
Welsh Corgi Mirosław Redlicki
Owczarka Niemieckiego Grzegorz Galus
Psów Pasterskich Niepolskich Jadwiga Niciewicz
Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego Teriera Rosyjskiego Piotr Król
Rottweilera Stanisław Podlaski
Molosów
(połączone kluby Molosów, Nowofundlanda i Landseera, Cane Corso Italiano) Anna Rogowska
Boksera Iwona Magdziarska
Doga Niemieckiego Małgorzata Sowińska
Toy Teriera Magdalena Świętoń
Terierów Andrzej Kaźmierski
Airedale Teriera i Teriera Walijskiego Joanna Szczepańska-Korpetta
Jamnika Ina Małecka
Szpiców i Ras Pierwotnych Zygmunt Jakubowski
Ogara Polskiego Jan Ryk
Gończego Polskiego Grzegorz Weron
Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych Jakub Rudziński
Psów Gończych Barbara Larska
Wyżłów Andrzej Brabletz
Retrieverów Andrzej Stępiński
Spanieli i Psów Dowodnych Jerzy Olszewski
Psów do Towarzystwa Janusz Opara
Charta Polskiego Małgorzata Szmurło
Chartów Maciej Lipiec

6. Powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie zasad prowadzenia rankingu wystawowego, w składzie: Rafał First (przewodniczący), Tomasz Borkowski, Ina Małecka, Anna Pakulska, Anna Rogowska.
7. Powołano:
 przewodniczącego Komitetu Honorowego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Andrzej Kaźmierski,
 przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Maciej Szydłowski.
8. Przyznano prawo do organizacji wystaw rangi międzynarodowej CACIB w 2018 roku:
20-21.01.2018 Legnica
28-29.04.2018 Opole
02-03.06.2018 Leszno,
23-24.06.2018 Szczecin
21-22.07.2018 Częstochowa
15-16.12.2018 Lublin
9. Zatwierdzono wniosek o organizację Wystawy Championów w Lesznie w dniu 25.02.2018 r.
10. Zatwierdzono organizację wystaw klubowych w Opolu w 2018 roku: Klubowej Psów do Towarzystwa 27.04.2018 r., Klubowej Welsh Corgi 28.04.2018 r. oraz Klubowej Terierów 29.04.2018 r.
11. Nadano prawo do przyznawania "dużego" CWC w trakcie Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich organizowanej w Spale w dniu 07.10.2017 r.
12. Unieważniono Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP.
13. Zatwierdzono wniosek prezydium Zarządu Głównego o rozwiązanie umowy ze Strażą dla Zwierząt.
14. Wycofano zakaz prowadzenia hodowli oraz wydawania rodowodów dla pani Agnieszki Nakoniecznej.
15. Zawieszono w czynnościach zarząd oddziału w Zielonej Górze oraz powołano zarząd tymczasowy w składzie: Beata Kujawska, Łukasz Płaczkowski, Monika Nowak, Małgorzata Buchla, Monika Janecka.
16. Wstępnie zaakceptowano wniosek grupy inicjatywnej, dotyczący utworzenia oddziału ZKwP w Piasecznie - zobowiązano grupę inicjatywną do przedstawienia Zarządowi Głównemu listy co najmniej 100 członków Związku, zainteresowanych utworzeniem nowego oddziału (zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu).
 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 2.04.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek GKH zatwierdzono otwarcie KW dla rasy Kangal.

2. Na wniosek GKH podjęto uchwałę o możliwości przekwalifikowania przerośniętego szpica niemieckiego małego na szpica średniego.

3. W związku z rezygnacją Pani Anny Boguckiej z funkcji Przewodniczącej Klubu Boksera - Komisji ZG, decyzją ZG na to miejsce powołano Panią Iwonę Magdziarską.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.12.2016 r. podjął następujące uchwały:


1. Plenum podjęło decyzję o zwolnieniu z opłat na rzecz ZG ZKwP z zawodów Dummy do końca 2017 roku.
2. 
Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o poszerzeniu specjalności użytkowych sędziów poprzez dodanie specjalności 25 "Dummy"; na tej podstawie nastąpiła nowelizacja Regulaminu Sędziów i Asystentów w rozdz. 6 podrozdz. B. Zmiana obowiązuje od dnia podjęcia tej uchwały.

3. Zatwierdzono wstępnie Klub Wybieralny Wyżła Brytyjskiego.
4. Plenum podjęło uchwałę o pozostawieniu bez zmian w 2017 roku wysokości składki członkowskiej  i innych należności na rzecz Zarządu Głównego .
5. Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2017 rok.
6. Plenum  podjęło  uchwałę   o  przyznaniu  Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie 08-09.07.2017 oraz w Poznaniu 21.10.2017  prawa do  nominacji na wystawę Cruft's 2018.
7. Podjęto uchwałę o przyznaniu dużego CWC podczas Krajowej Wystawy Psów Ras Myśliwskich 20 maja 2017 w Antoninku O/Poznań.
8. Decyzją Plenum ZG i po spełnieniu wymogów planu hodowlanego dla krzyżówki międzyrasowej coogar opracowanego przez GKH w 2009 roku, przeniesiono z KW coogar do KW Ogar Polski osobniki które mają 3 pokolenia, ustalony profil DNA i przegląd kwalifikacyjny.
9. Zarząd Główny podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen  z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.
10. Przyjęto, iż od 1 stycznia 2017 roku Oddział Płock będzie prowadził bazę KW dla   Polskiego   Spaniela   Myśliwskiego   dla   wszystkich   psów tej rasy zarejestrowanych w  Oddziałach ZKwP.
11. Plenum zatwierdziło 2 nowych lekarzy radiologów dr Pawła Benkowskiego z Gdyni  i dr Macieja Malca praktykującego w Tczewie, którzy trafią na listę lekarzy weterynarii uprawnionych przez ZKwP do odczytu zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.09.2016 r. podjął następujące uchwały:
 


1. Przyjęto Regulamin Egzaminów Mondioringu.
2. Uchwalono, że od 1.01.2017 r. zostanie otwarta KW dla Polskiego Spaniela Myśliwskiego z 
jednoczesnym dopuszczeniem do udziału w wystawach jako rasa nieuznana. 
3. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych i klubowych na 2017 rok.
4. Zatwierdzono 16 wystaw międzynarodowych na 2018 rok:


komzg
Nie zatwierdzone wystawy międzynarodowe na 2018 rok:

komzg1
5. Zatwierdzono wystawę Championów 08.04.2018 w Łodzi.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.05.2016 r. podjął następujące uchwały:

 

1. Odczytano stanowisko Komitetu Generalnego FCI, który obradował w dniach 4-5.04.2016 w Amsterdamie, dotyczące zakazu wystawiania psów z ciętymi uszami i/lub ogonami na wystawach organizowanych w Polsce:
Stanowisko przyjęte przez ZKwP o zakazie udziału w wystawach psów z kopiowanymi uszami i ogonami urodzonych w Polsce po 1 stycznia 2012, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016, zostało uznane za zasadne i uzyskało akceptację Komitetu Generalnego FCI.

2. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów podjęto uchwałę o zakazie uczestnictwa kopiowanych psów w zawodach i pokazach organizowanych pod patronatem ZKwP.

3. Zatwierdzono dodatkowe wystawy i zmiany organizacyjne w kalendarzu wystaw na 2016 rok.

4. Powołano Klub Wybieralny Psów Ozdobnych i do Towarzystwa – Oddział Łódź.

5. Zatwierdzono dodatkową pozycję na karcie ocen i w katalogu wystawowym, dotyczącą określenia czy pies ma naturalne czy kopiowane uszy i/lub ogon.

6. Zarząd Główny na swym posiedzeniu w dniu 18.05.2016 r. postanowił unieważnić Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w Rzeszowie z dnia 21.02.2016
Powodem tej decyzji było dopuszczenie do udziału i głosowania na tym Zgromadzeniu 14 pełnomocników reprezentujących wybranych członków tego Oddziału. W ocenie Zarządu Głównego takie postępowanie nie tylko narusza przepisy Statutu i Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, ale jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Związku Kynologicznego w Polsce i podważa pozycję statutowo określonych najwyższych władz naczelnych i oddziałowych Związku.

7. Zarząd Główny na posiedzeniu Plenarnym w dniu 18.05. 2016, w związku z naruszeniem przez Zarząd Oddziału w Łodzi przepisów Statutu dot. zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, a w szczególności par.41 Statutu (brak statutowej reprezentacji tego organu do podjęcia uchwały zwołującej Walnego Zgromadzenia), działając na podstawie par. 25 i 28 Statutu podejmując stosowną uchwałę, postanowił unieważnić Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Łodzi z dnia 20.03.2016.
Jednocześnie Zarząd Główny działając na podstawie jak wyżej postanowił zwrócić się do Zarządu Oddziału w Łodzi z poleceniem niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w celu:
1/ konwalidowania wadliwie zwołanego unieważnionego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03 2016
2/ włączenia do porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o następującej treści : „Wybory uzupełniające do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wg. składu ustalonego na bieżący okres kadencji" (par. 43 Statutu)”
Jednocześnie ww. punkt powinien znaleźć się w treści zawiadomienia skierowanego do członków Oddziału zwołującym Walne Zgromadzenie.

 

            Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 09.03.2016 r. podjął następujące uchwały:


1. Przyjęto zmiany do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych i Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.06.2016.

2. W zakresie spraw szkoleniowych Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
- nowelizację Międzynarodowego Regulaminu Obedience kl. 1,2,3.
- zatwierdzono nowy Regulamin Pracy Psa Pasterskiego IHT CS i IHT TS.
- nowelizację Regulaminu Nabywania Uprawnień Instruktora Szkolenia Psów dotyczącą specjalności obedience.

3. Uchwalono zmianę zapisu w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, w par. 10, pkt.2:
Suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12) dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy na podstawie trzech ocen, co najmniej bardzo dobrych z klasy młodzieży uzyskanych od minimum dwóch sędziów; jedna z wystaw kwalifikujących musi być rangi międzynarodowej lub klubowej.
Wcześniejsze krycie dopuszcza się na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej suki „Rasa wielkogłowa/Rasa miniaturowa”.
Kolejne krycie takiej suki wymaga spełnienia ogólnych wymogów hodowlanych /patrz pkt.1 c./
Prawo do złagodzonych wymogów ma zastosowanie między 12 a 18 miesiącem życia suki; po ukończeniu 18 miesiąca życia przy kryciu suk ras miniaturowych i wielkogłowych obowiązują ogólne wymogi hodowlane /patrz pkt.1 c./
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.06.2016.

4. Podjęło uchwałę o nie otwieraniu Ksiąg Wstępnych pierwszego stopnia dla ras, które są ostatecznie uznane przez FCI za wyjątkiem ras polskich.

5. Na wniosek Klubu Komisji Szpiców i Ras Pierwotnych zatwierdzono przyznawanie dla rasy Chow Chow wniosków CWC oddzielnie dla psów czarnych i niebieskich oraz oddzielnie dla psów o umaszczeniach rudych, kremowych, cynamonowych i białych.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.11.2015 r. podjął następujące uchwały:1. Na wniosek GKSP znowelizowano Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia. Zmiana dotyczy zapisu, aby uczestnicy egzaminów PT1 posiadali obowiązkowo książeczki startowe.

2. Przyjęto poprawkę do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych i Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych o możliwości pełnienia przez sędziów w czasie wystaw funkcji sekretarza, gospodarza lub tłumacza pod warunkiem, że na ringu nie będą oceniane rasy do oceny, których sędzia posiada uprawnienia.

3. Zatwierdzono wysokość składki członkowskiej na 2016 rok w wysokości 70 zł.

4. Uchwalono, tytuł Zwycięzca Weteran, który może być przyznany psu i suce. Stosowne poprawki zostały zamieszczone w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.

5. Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego.
Procedurze tej podlegają wyłącznie psy i suki, które rozpoczęły kwalifikację hodowlaną przed 01.01.2016 roku.

6. Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów.

7. Na wniosek Klubu-Komisji Cane Corso podęto decyzję, iż od 2016 roku będzie wprowadzony obowiązek badań na dysplazję. Dopuszczalne wyniki A, B, C. Przy wyniku C drugi osobnik musi być wolny od dysplazji (wynik A i B).

8. Przyjęto poprawkę do Regulaminu Licencji Hodowlanej (KOERUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki.

 

          Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 16.09.2015 r. podjął następujące uchwały:- Plenum ZG wybrało p. Tomasza Kuśmierka na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

- Plenum podjęło decyzję o przyznaniu Oddziałowi Kielce 3 x CACIB-owej Wystawy Międzynarodowej w 2017 r. tytułem próby generalnej przed planowaną Wystawą Europejską w 2018r.

- Zatwierdzono Wystawy Międzynarodowe na 2017 r.
Zielona Góra 4-5.03, Katowice 17-19.03, Opole 22-23.04, Łódź 14-15.05, Rzeszów 20-21.05, Kraków 17-18.06, Koszalin 24-25.06, Warszawa 8-9.07, Częstochowa 22-23.07, Sopot 5.08, Sopot 6.08, Zakopane 12-13.08, Białystok 19-20.08, Wrocław 23-24.09, Poznań 28.10, Poznań 29.10, Kielce 3.11, Kielce 4.11, Kielce 5.11.

- Zatwierdzono Wystawę Championów w 2017 dla Oddziału w Lesznie, 26.02.2017

- Plenum podjęło decyzję o zwolnieniu organizatorów z opłat na rzecz ZG za coursingi, zawody psów zaprzęgowych i wyścigów chartów.

- ZG zatwierdził wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. opłat za wystawianie dokumentów:
Księga Wstępna (KW) eksportowa 120 zł, wymiana rodowodu eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela i rejestracją 30 zł, nowy wydruk rodowodu z powodu korekty danych, przekwalifikowania: rodowód krajowy 30 zł, eksportowy 60 zł, KW krajowe 30 zł, KW eksportowe 60 zł, wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 120 zł.

- ZG na wniosek GKSP znowelizował regulamin testów psychicznych dla psów bez rękawowych poprzez dodanie czterech ras dla których w Regulaminie Hodowlanym wymagane są testy psychiczne: Owczarek Południoworosyjski Jużak, Cane Corso Italiano, Duży Szwajcarski Pies Pasterski, Fila Brasileiro.

- Plenum przyjęło wniosek Prezydium Kolegium Sędziów i Prezydium Zarządu Głównego o nominowaniu do godności Sędziego Międzynarodowego ze specjalności 18 - Psy towarzyszące i Ratownicze:
Panią Elżbietę Hader O/Rzeszów
Pana Michała Szalca O/Sopot
Pana Krzysztofa Szymańskiego O/Nowy Sącz.

- ZG zatwierdził reprezentanta ZKwP na Eukanuba World Challenge w grudniu 2015 - sukę rasy Siberian Husky Zaltana Fearaless Flame z hodowli Pani Mary Louise Franklyn.

- Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

- Plenum przyjęło poprawkę do Regulaminu Wystaw poprzez dopisanie w punkcie V Zasady organizacji konkurencji finałowych, pkt B Konkurencje fakultatywne pkt 6 - Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3, a maksimum 5 psów /suk jednej rasy i tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

- Plenum w dniu 16 września 2015 r. rozwiązało wybieralny Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego.

- Ustalono, że niepełne Krajowe Wystawy wybranych grup mogą zawierać do 5grup FCI, z wyjątkiem Wystaw Psów ras myśliwskich gdzie dopuszcza się 6 grup.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 27.05.2015 r. podjął następujące uchwały:


- przyjęto 12 miesięcy, jako dolną granicę wieku dla psów poddawanych testom psychicznym,
- ustalono datę Zjazdu Delegatów ZKwP na 27-28 maja 2017 r.

 

Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 złotych.

Komplet dokumentów:
- skan wyniku badania,
- skan rodowodu,
- skan dowodu wpłaty

należy przesłać na adres: dysplazja@zkwp.pl

Potwierdzenie otrzymają Państwo zwrotnie na adres mailowy w formie załącznika (PDF) oraz w formie papierowej na wskazany adres – listem priorytetowym.
Pisma potwierdzające badanie wystawiane są przez biuro ZG ZKwP w każdy piątek.
Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Głównego ZKwP: Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116 z dopiskiem: PKR ………, badanie HD/ED

W przypadku wymiany rodowodu z jednoczesnym potwierdzeniem wyniku badania – całość opłaty (np. za wymianę rodowodu na eksportowy oraz potwierdzenie badania na HD/ED ) dokonują Państwo w Oddziale Związku.

 

psy stopka