Regulaminy
Regulamin Hodowli Psów Rasowych (PDF)
Regulamin Komisji Hodowlanych i Sekcji Ras (PDF)
Regulamin Klubu Rasy - komisji ZG (PDF)
Regulamin Klubu Rasy (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 A - zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady kojarzenia między odmianami ras (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 B - wniosek o zmianę przynależności do odmiany rasowej (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 11 i 11a - zasady współwłasności psa (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 12 - wykaz ras wielkogłowych i miniaturowych (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 13 - przepisy dotyczące inseminacj suk/sztucznego zapłodnienia (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14 - badania DNA (procedura) (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14a - potwierdzenie pobrania materiału do badań (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych- załącznik nr 15 - zasady dokonywania kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemożliwiajacymi udział w wystawach (PDF).

Karta kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemożliwiającymi udział w wystawie (PDF)

Zmiana wchodzi w życie od 01.01.2018 r.

Regulamin licencji hodowlanej owczarków niemieckich (KOERUNG)
Certyfikat licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Formularz licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Miedzynarodowy Regulamin FCI (PDF)
 
 
     

 

psy stopka