Certyfikat użytkowości

Certyfikat użytkowości (wg wzoru FCI) wydaje się dla:
- psów ras obronnych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
- psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
- chartów - Posiadających ważną licencję wyścigów torowych lub terenowych, które  w okresie czasu większym jak 1 rok i 1 dzień co najmniej cztery razy brał udział w międzynarodowych wyścigach torowych lub terenowych z prawem do CACIL.
-psów pasterskich – z zaliczonym testem HWT TS i CS
-psów zaprzęgowych- posiadających licencje psa zaprzęgowego

Procedura:
Do biura Zarządu Głównego należy przesłać drogą elektroniczną certyfikaty@zkwp.pl, wniosek o wydanie certyfikatu, do którego załącza się:
-potwierdzoną kopię karty ocen z przeprowadzonych egzaminów
- potwierdzoną kopię legitymacji członkowskiej Związku, dokumentującą opłatę składki członkowskiej za bieżący rok
- potwierdzenie opłaty w wysokości 50 zł na numer konta 12 1160 2202 0000 0000 5515 7116
W ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku biuro ZG wysłania zainteresowanemu członkowi certyfikat użytkowości.
Dokument wystawiany jest jeden raz w życiu psa.

 

 
     

psy stopka