Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek zainteresowanego.

 UWAGA! CHAMPIONATY ZMIANA

Przypominamy, że od 1 sierpnia br. dla DYPLOMÓW CHAMPIONA (Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów) i certyfikatu użytkowości WCC obowiązuje tylko format PDF.

 Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, wydruk papierowej wersji dyplomów Championa czy certyfikatu użytkowości będzie możliwy w Oddziale macierzystym.

Warunkiem wydruku powyższych dokumentów w Oddziale będzie dostarczenie na karcie pamięci lub przesłanie drogą mailową na adres Oddziału dyplomu Championa lub certyfikatu użytkowości w formie PDF.

Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o championaty. Biuro ZG wystawia dyplomw ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia sprawozdania od organizatorówi przesyła dokument w formie elektronicznej.


Tytuł „Młodzieżowy Champion Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie dyplomów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów, certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.

Wypełnij wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski


                                                         
     

 


psy stopka