Fryderyk Eukanuba 2017
    Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ > 
 

Uchwały Plenum

16.01.2017 Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.12.2016 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

14.12.2016 Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł

  INNE

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE:

TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI DLA ASYSTENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 4 MARCA 2017 ROKU.

TEORETYCZNY EGZAMIN DLA SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH PRAGNĄCYCH ROZSZERZYĆ UPRAWNIENIA SĘDZIOWSKIE ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 5 MARCA 2017 ROKU.

MIEJSCE OBU EGZAMINÓW: HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND, 00-522 WARSZAWA, ULICA KRUCZA 28.

GODZINA ROZPOCZĘCIA OBU EGZAMINÓW: 10.00

DOKUMENTY, ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAPISANYMI W REGULAMINIE SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW, ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ ZWIĄZKU:

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_sedziow_i_asystentow_kynologicznych.pdf 

NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZA POŚREDNICTWEM MACIERZYSTEGO ODDZIAŁU DO DNIA 20 LUTEGO 2017 ROKU.

OPŁATĘ ZA EGZAMIN SĘDZIOWSKI TEORETYCZNY W WYSOKOŚCI 150,00 ZŁOTYCH NALEŻY WNIEŚĆ W TYM SAMYM TERMINIE NA KONTO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP:

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116

WRAZ Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI, IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO, ADRES ZDAJĄCEGO.

NA EGZAMIN NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI ORAZ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ Z POTWIERDZENIEM OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA BIEŻĄCY ROK.

 


Wstępny kalendarz wystaw 2018 r.

W zakładce WYSTAWY ukazał się WSTĘPNY kalendarz wystaw na 2018 r. Będzie on sukcesywnie uzupełniany na podstawie zgłaszanych do Zarządu Głównego przez Oddziały wystaw krajowych i klubowych. 

 


13.04.2015 Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)
Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) 
będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł  WIĘCEJ >

Zmiany w zasadach przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014. Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują  treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 

 
  WAŻNE

 UWAGA! 

Czas oczekiwania na rodowody, KW, nostryfikację:

 
Rodowód krajowy i KW –czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Nostryfikacja – czas oczekiwania na rejestrację rodowodu zagranicznego przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Czas oczekiwania na rodowód, KW, nostryfikację liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.

Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP 

 
 


 

psy stopka