WŁADZE NACZELNE ZKwP WYBRANE NA ZJEŹDZIE DELEGATÓW W DNIU 27-28.05.2017 

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

      Przewodniczący - Andrzej Kaźmierski

      Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych - Dorota Witkowska 

      Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych - Maciej Szydłowski

      Sekretarz - Adam Stasiak

     Skarbnik - Tomasz Sławik

      Członek Prezydium  - Iwona Magdziarska

Członkowie Zarządu Głównego
     Andrzej Brabletz
      Barbara Czasławska
      Rafał First
      Grzegorz Galus
      Jarosław Grunt
      Malgorzata Juszczyk
     Beata Kujawska
      Barbara Larska
      Mirosław Olejnik
      Łukasz Płaczkowski
     Anna Rogowska
      Jan Ryk
      Tomasz Sitkiewicz
      Roman Sobkowicz
     Zygmunt Stelmach
      Marek Trębala
      Grzegorz Weron
     Tadeusz Wirmański
Andrzej Zamoyski
Zastępcy członków Zarządu Głównego
      Zbigniew Łomiński
      Leszek Siejkowski
      Waldemar Federak
      Barbara Onak
      Andrzej Szutkiewicz
     

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Leszek Salamon

      Wiceprzewodniczący - Zbigniew Mańkowski

      Sekretarz - Viva Maria Soleckyj Szpunar

Członkowie GKR
     Grzegorz Gołębiowski
      Hanna Itzeli 
      Dominika Kubisz
      Dariusz Patrzałek
      Bogusław Pawłowski
      Ewa Pieńkowska
      Jakub Rudziński
      Anna Rychlewska

Zastępcy członków GKR
      Ireneusz Lelonek
     Marcin Gorazdowski
      Zofia Tosiak
      Marcin Luciak
Maria Bruska

 

 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 Anna Bogucka
       Tomasz Borkowski
       Aneta Chrystoph
      Tadeusz Chwalny
Marek Czerniakowski
      Krzysztof Kradziecki
      Izabella Krasowska- Salamon
     Anna Kuszewska-Szperl
      Maciej Lipiec
      Anna Pakulska
      Małgorzata Sowińska - Trębala
      Andrzej Stępiński
      Joanna Szczepańska -  Korpetta
      Barbara Wójcik
      Bernardetta Wysocka
     

Zastępcy członków GSK 
      Robert Ossowski
     Aleksandra Zukal
      Marta Pietrzak

 RZECZNIK DYSCYPLINARNYRZECZNIK PRASOWY 

e-mail:  rzecznikprasowy@zkwp.pl
      

GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

e-mail:  gkh@zkwp.pl

     

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

e-mail:  gksp@zkwp.plPREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

   Przewodniczący - Janusz Opara
      Wiceprzewodniczący - Andrzej Kaźmierski
      Sekretarz - Dorota Witkowska
      Członkowie - Tomasz Borkowski, Andrzej Brabletz, Piotr Król, Mirosław Redlicki
      Zastępcy członków - Magdalena Kozłowska

KAPITUŁA ODZNACZEŃKOMISJA NAUKOWA

.

 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA

 


psy stopka