W okresie od lipca do końca sierpnia czas oczekiwania na rodowód krajowy, eksportowy, nostryfikację ulaga zmianie i  wynosi 21 dni roboczych od momentu wpłynięcia dokumentów z Oddziału.

UCHWAŁY ZJAZDU DELEGATÓW

W dniach 27 i 28 maja 2017 roku w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce -  WIĘCEJ.....


Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >


Uchwały Plenum

 16. 10. 2017 r.  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

14.12.2016 r. Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł

 


  INNE

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE:

Teoretyczny egzamin sędziowski dla asystentów przystępujących do egzaminu sędziowskiego odbędzie się w sobotę 28 października 2017 roku.

Teoretyczny egzamin dla sędziów międzynarodowych pragnących rozszerzyć uprawnienia sędziowskie odbędzie się w niedzielę 29 października 2017 roku.

Miejsce obu egzaminów: Hotel Mercure Warszawa Grand, 00-522 Warszawa, ulica Krucza 28.

Godzina rozpoczęcia obu egzaminów: 10.00

Dokumenty,zgodnie z wymogami zapisanymi w Regulaminie Sędziów i Asystentów zamieszczonym na stronie internetowej Związku:

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_sedziow_i_asystentow_kynologicznych.pdf 

Należy składać w biurze Zarządu Głównego za pośrednictwem macierzystego oddziału do dnia  10 października  2017 roku.

Opłatę za egzamin sędziowski teoretyczny w wysokości 150,00 złotych należy wnieść w tym samym terminie na konto Zarządu Głównego ZKwP:

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116

wraz z dopiskiem : oplata za teoretyczny egzamin sędziowski,imię i nazwisko zdającego,adres zdającego.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości oraz legitymacją członkowską i potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej na bieżący rok.

 


Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

List otwarty ZG ZKwP skierowany do Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego i Posłów RP oraz odpowiedź w tej sprawie - WIĘCEJ..... 

 


Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014. Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują  treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

psy stopka